Етнодемографія

Політологічний словник

Етнодемографія – наукова дисципліна, що сформувалася на стику етнології і демографії і вивчає особливості природного відтворення етносів і кількісну їх динаміку.

О. Антонюк
Етнодемографія