Етнократологія

Політологічний словник

Етнократологія (ethnocratology, від грецьк. Ethnos – плем’я, народ, kratos – влада і logos – слово, вчення) – фактично нове вчення, наука про владу, яке сформувалося недавно. Е. досліджує складні і суперечливі процеси взаємодії різноманітних етносів, які намагаються або мають за мету встановлення свого політичного впливу над іншими, досягнути їх підпорядкування. Ідеалом такої взаємодії є утвердження цивілізованого рівноправного зв’язку народів і рас, які прагнуть інтеграції, співробітництва, координації своєї соціальної діяльності за допомогою розумного і ефективного використання можливостей влади, владних структур.

Халипов В. Ф. Власть: Кратологический словарь. – М., 1997; Енциклопедія етнокультурознавства / Ю. І. Римаренко, В. Г. Чернець та ін.; За ред. Ю. І. Римаренка. – К., 2000.

М. Головатий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Етнократологія - Довідник з політології


Етнократологія