Евальвація

Політологічний словник

Евальвація – систематичне вивчення й експертиза науково-практичних проектів і програм з метою утвердження і оцінки їх результатів. Часто Е. здійснюється як супутнє дослідження, тобто починається на етапі планування. Найефективніше Е. використовується в процесі розробки вчительських планів і освітніх програм, а також при проектуванні заходів щодо надання спеціальної допомоги країнам, що розвиваються.

Даниленко В. И. Современный политологический словарь. – М., 2000.

М. Головатий
Евальвація