ЕВАПОТРАНСПІРАЦІЯ

Екологія – охорона природи

ЕВАПОТРАНСПІРАЦІЯ – заг. кількість води, що випаровується з певної площі екосистеми, яка включає транспірацію всіх рослин, що ростуть на цій площі, та фіз. випаровування вологи з поверхні рослин і грунту. Е. залежить від віку й інтенсивності транспірації всіх рослин фітоценозу; кількості води, затриманої кроною і поверхнею рослин; втрати води, зумовленої поверхневим стоком; випаровування води з поверхні грунту і просочування її в глибші шари та підгрунтя.
ЕВАПОТРАНСПІРАЦІЯ