ЕВОЛЮЦІЯ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН, ЇЇ ПРИСТОСУВАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ

Цілі уроку:

– освітня: узагальнити знання про поведінку тварин, її еволюцію та пристосувальне значення;

– розвивальна: розвивати вміння аналізувати та робити висновки;

– виховна: виховувати розуміння єдності всього живого та розуміння взаємовпливу всіх живих організмів, зокрема, людини.

Обладнання й матеріали: фото й малюнки тварин у різних життєвих ситуаціях, фрагменти відеофільмів.

Базові поняття і терміни уроку: поведінка, вроджена поведінка, набута поведінка, рефлекс, інстинкт, адаптація, форми поведінки, суспільна

поведінка.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Питання для бесіди

– Чим відрізняються угруповання і скупчення тварин?

– Які типи угруповань тварин існують?

– Чим відрізняються анонімні угруповання? Наведіть приклади таких угруповань.

– Чим відрізняються індивідуалізовані угруповання? Наведіть приклади таких угруповань.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя з елементами бесіди

На різних етапах розвитку живих істот ці способи стосунків

і взаємовпливів набувають різної складності. З їхньою допомогою тварини сигналізують про небезпеку, поживу, гнів, страх, передають ту чи іншу інформацію. Але ці різновиди стосунків, ця “мова” тварин мають інстинктивний характер, є виявленням емоційних станів.

 ЕВОЛЮЦІЯ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН, ЇЇ ПРИСТОСУВАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ

Рис. 49. Приклади шлюбної та батьківської поведінки тварин

Залежно від умов життя і стану організму виникають, чергуючись, ті чи інші акти поведінки, розмноження, захисту, акти, пов’язані з живленням, тощо. В індивідуальному пристосуванні тварин до умов життя інстинкти здаються осмисленими діями, проте якщо порушити якийсь ланцюг в інстинктивній дії, тварини все одно продовжують здійснювати наступні акти в ланцюзі інстинктивної дії, хоча успіху ця дія не забезпечує. Так, квочка продовжуватиме сидіти на кладці, навіть якщо забрати з-під неї яйця, а бджола, почавши заліплювати наповнені медом щільники, продовжуватиме це робити й тоді, коли випустити зі стільників мед. Отже, інстинктивні дії – це неусвідомлювані, механічні дії.

Слід зазначити, що такі форми поведінки є адекватними тільки за постійних або повільно мінливих умов. Якщо умови існування змінюються, ця форма пристосування з допомогою вроджених програм поведінки виявляється дуже неощадливою, а часто навіть неадекватною. Основним недоліком такої форми поведінки є недостатня пластичність цих програм.

Однак у процесі еволюції сам тип пристосування тварин до навколишнього середовища радикально змінюється: уроджені програми поведінки, які посідають провідне місце в комах і нижчих хребетних, відступають на вищих етапах еволюції на другий план, і у хребетних, особливо у ссавців, поведінка відбувається вже зовсім за іншим принципом. Значну роль у них починають відігравати умовні рефлекси і научання.

Поведінка – це важливий результат еволюції, одна з важливих адаптацій організму до навколишнього середовища. Різні форми поведінки відбираються в процесі еволюції за принципом сприянню виживання виду. Яка поведінка більше сприяє виживанню – така і закріплюється.

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Дати відповіді на питання.

– Які форми поведінки переважають у членистоногих?

– Які форми поведінки переважають у хребетних тварин?

– Які переваги в інстинктивної поведінки?

– Які переваги має умовно-рефлекторна поведінка?

– Які недоліки має умовно-рефлекторна поведінка?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити відповідний матеріал із підручника.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


ЕВОЛЮЦІЯ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН, ЇЇ ПРИСТОСУВАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ - Плани-конспекти уроків по біології


ЕВОЛЮЦІЯ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН, ЇЇ ПРИСТОСУВАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ