Еволюція світогляду ОУН

Тема 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945). ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941-1945)

§ 4. АНТИНАЦИСТСЬКИЙ РУХ ОПОРУ

6. Еволюція світогляду ОУН.

Спілкуючись із представниками різних верств і регіонів України, українські націоналісти проймалися їхніми потребами, уявленнями, поглядами. У ході розгортання повстанського руху до лав УПА вливалися колишні офіцери та солдати радянської армії, мешканці Східної України, представники різних національностей. Переймаючись питаннями національного змісту й державності, вони не менше турбувалися

вирішенням проблем загальнодемократичного й соціального характеру.

Потреба перегляду національної ідеології зумовила проведення Третього надзвичайного великого збору ОУИ(б), який відбувся 21-25 серпня 1943 р.

Відповідно до прийнятих ним рішень, майбутня українська держава мала бути демократичною республікою, заснованою на засадах соціальної справедливості. Селяни мали стати власниками землі, за робітниками визнавалося право брати участь в управлінні підприємствами та 8-годинний робочий день.

Програма ОУН(б) стала значно демократичнішою, проголошувалися свобода слова, друку, переконань,

освіти, рівність усіх громадян у правах. З неї було вилучено гасло “Україна для українців!” і визнано демократичний лозунг “Воля народам, воля людині!”. ОУН(б) заявила, що надалі її ворогами однаковою мірою є російський комунобільшовизм і німецький націонал-соціалізм.

Демократичні перетворення програми ОУН(б) позначилися також і на структурі УПА. У серпні 1943 р. були сформовані невеликі загони вояків – азербайджанців, вірмен, грузинів, узбеків, казахів, татар, євреїв і голландців.

Наступного року розпочалася розбудова українського національного руху на багатопартійній основі. І хоча в національному русі провідною силою залишалася ОУН(б), її керівники мусили визнати ряд цінностей демократичного характеру.

Акт проголошення Української держави

30 червня 1941 р.

1. Волею українського народу Організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує створення Української держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України.

Організація українських націоналістів, яка під проводом її творця і вождя Євгена Коновальця вела в останніх десятиліттях кривавого московського поневолення завзяту боротьбу за свободу, закликає весі” український народ не скласти зброю так довго, доки на всіх українських землях не буде створена суверенна українська влада.

Суверенна українська влада забезпечить українському народові лад і порядок, усесторонній розвиток усіх його сил і заспокоєння всіх його потреб.

2. На західних землях України твориться українська влада, яка підпорядковується українському національному урядові, що створиться в столиці Києві з волі українського народу.

3. Новоповстаюча Українська держава буде тісно співдіяти з націонал-соціалістичною Великою Німеччиною, що під проводом вождя Адольфа Гітлера творить новий лад в Європі і світі та допомагає українському народові визволитися з московської окупації.

Українська національна революційна армія, що творитиметься на українській землі, боротиметься спільно із союзною німецькою армією проти московської окупації за суверенну соборну українську державу і новий лад у цілому світі.

Хай живе Українська суверенна соборна держава, хай живе Організація українських націоналістів, хай живе провідник Організації українських націоналістів і українського народу Степан Бандера!

Слава Україні!


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Еволюція світогляду ОУН - Історія


Еволюція світогляду ОУН