Фабрика

Фабрика (фабрика) – промислове підприємство; форма організації виробництва переважно у легкій та харчовій промисловості.
Фабрика