ФАЦІЯ ГЕОЛОГІЧНА

Екологія – охорона природи

ФАЦІЯ ГЕОЛОГІЧНА, фація осадова – умови (сучасні чи давні) накопичення осадів, упредметнені в геол. відкладах чи породах. Характеризуються фіз.-геогр., топографічними, фіз.-хім. та ін. умовами середовища.
ФАЦІЯ ГЕОЛОГІЧНА