Файли і папки

Розділ 2 Поняття операційної системи

9. Файли і папки

ТИ ДІЗНАЄШСЯ:

 Файли і папки

Вивчаємо

Що таке файлова система?

Однією зі складових операційних систем є файлова система. Ти вже ознайомився із файлами та папками – це об’єкти файлової системи.

Файлова система – це части на операційної системи, що забезпечує управління файлами і папками на носіях даних.

Кожний файл має ім’я, що складається із двох частин: назви і розширення. Розширення є необов’язковою частиною імені. Назва і розширення

імені файла відокремлюються крапкою.

Ім’я файла – це набір символів, що може містити літери українського, англійського та інших алфавітів, цифри й інші символи, за винятком / \ :*?”<> |.

Ім’я файла однозначно визначає файл. Воно добирається довільно, але бажано обирати його так, щоб воно відображало вміст файла. Крім того, при формуванні імені файла необхідно враховувати певні правила, які залежать від операційної системи. Наприклад:

♦ максимальна кількість символів у імені обмежена (до 8 чи до 256);

♦ в імені файла можуть бути використані літери кирилиці або латинські літери, арабські

цифри та деякі інші символи.

Імена файлів, що мають однакові назви, але різні розширення, наприклад, Анкета. tхt та Анкета. doc, вважаються різними. Різними також є імена, що мають однакові розширення, але різні назви, наприклад, Анкета. tхt і Вправи. tхt.

Файл, крім імені, має й інші властивості. Зокрема, це тип файла, місце його збереження тощо. Властивості файла, які інших об’єктів, можна переглянути в діалоговому вікні Властивості, яке викликається за допомогою відповідної вказівки контекстного меню вибраного файла (мал. 50).

 Файли і папки

Мал. 50

Файл може навіть не містити даних, але мати ім’я, тоді це – порожній файл. Аналогом порожнього файла є чистий аркуш паперу, який приготували для записування певних відомостей.

Щоб згрупувати файли за певною ознакою, для них створюють папки. Папки, які файли, іменують. При формуванні імені папки використовують ті самі символи, що і при іменуванні файлів. Однак папка, на відміну від файла, не має розширення, адже в ній можна об’єднувати файли зданими різних типів. Папка, розміщена всередині іншої папки, називається вкладеною папкою.

За замовчуванням в ОС Windows 7 створено чотири папки для зберігання даних за типом: Відео, Документи, Зображення, Музика. Ці папки називають бібліотеками. Вони відображаються у вікні системної папки Комп’ютер (мал. 51), яка, які папка Кошик, має свій спеціальний значок  Файли і папки і може бути розташована на Робочому столі.

 Файли і папки

На що вказує розширення імені файла?

Під час зберігання даних на папері їх можна подати лише в числовому, текстовому або графічному вигляді. За допомогою комп’ютера, крім числових, текстових і графічних даних, можна зберігати також звукові записи, відеофрагменти, послідовності вказівок тощо. Тому однією з властивостей файла є тип даних, які в ньому зберігають. Тип даних, що містяться у файлі, визначає тип файла. Його зазначають за допомогою розширення імені файла. Розширення імені визначає користувач або програма, у якій створюється файл.

Розширення імені файла найчастіше складається з латинських літер або цифр і містить три або більше символів. Дані одного типу можуть бути збережені у файлах з різними розширеннями. Наприклад, графічні дані можуть зберігатися у файлах з розширеннями bmp, jpg, gif, tif, png тощо; текстові дані – з розширеннями txt, rtf, docx, odt; звукові дані – з розширеннями mp3, wav; відеозаписи – з розширеннями am, wmv тощо.

В операційній системі Windows 7 кожний файл для зручності роботи з ним має свій значок. Файли, що містять дані однакового типу, здебільшого мають однакові значки. За значком файла можна дізнатися, за допомогою якої програми його було створено та якого типу дані він містить (мал. 52).

 Файли і папки

Maл. 52

Розширення імені файла вказує на те, програма це чи документ, і якщо документ, то за допомогою якої програми можна його відкрити для перегляду й опрацювання. Якщо розширення імені файла не відповідає жодній програмі, яку “розпізнає” операційна система, то користувач може обрати цю програму вручну або завантажити (мал. 53).

 Файли і папки

Maл. 53

Які імена і властивості мають диски?

Щоб мати можливість указати, на якому носії зберігаються потрібні файли і папки, дискам також надають певні позначення. Імена дисків позначаються великими латинськими літерами з двокрапкою: А:, В:, С:, D:, E:, F: і т. д. (мал. 54).

 Файли і папки

Мал. 54

Імена А: та В: не використовують у сучасних комп’ютерах. Раніше ними позначали гнучкі диски – дискети. Жорсткий диск, на якому, як правило, встановлюють операційну систему, позначають іменем С:. На комп’ютері може бути встановлено кілька жорстких дисків, або один жорсткий диск може бути поділено на кілька частин – розділів, тоді вони позначаються наступними літерами алфавіту – D:, E: і т. д. Диск, який міститься в дисководі для читання записів з оптичних дисків (компакт-дисків), позначається наступною літерою після імені останнього розділу жорсткого диска. Ім’я тимчасового зовнішнього пристрою введення-виведення даних (флеш-пам’ять, цифрова камера) з’являється після під’єднання такого пристрою до комп’ютера; позначається наступною літерою за алфавітом.

Як визначити їй лях до об’єкта файлової системи?

Для кожного диска завжди створюється коренева папка, у якій зберігаються папки першого рівня і файли. Набір папок на диску нагадує деревоподібну структуру (мал 55). Коренева папка містить вкладені папки, які також можуть містити вкладені папки.

Щоб знайти потрібний об’єкт на диску, необхідно знати його адресу. У записі адреси об’єкта файлової системи використовують символ “\” як розділовий знак між іменами окремих об’єктів.

Шлях до об’єкта файлової системи – це скінченний упорядкований набір імен, розділених символом “\”. Він починається з імені пристрою і включає всі імена вкладених папок.

Упорядкованість набору назв означає, що назви не можна міняти місцями, порядок слідування таких назв має бути чітко визначеним. Наприклад, у структурі мережі класів школи шлях до файла, збереженого на диску Е:, що містить відомості про ученицю 6-А класу Мовчан Катерину, може мати такий вигляд: Е:\Середня_школа\ 6-А\

Повне ім’я об’єкта файлової системи – набір символів, що складається зі шляху до об’єкта та імені об’єкта.

 Файли і папки

Мал. 55

 Файли і папки

Мал. 56

Наприклад, Е: \Середня_школ а\6-А\ Мовчан Kaтepинa. txt

Під час роботи з певною структурою папок завжди одна з них є обраною. Це та папка, вміст якої відображено на екрані в даний момент.

Щоб вказати шлях до об’єкта файлової системи, можна записати повний шлях, що починається з імені диска, на якому збережено об’єкт, або відносний шлях. Відносний шлях – це набір об’єктів, які містяться в обраній папці. Відносний шлях до об’єкта може мати такий вигляд: Київ\Хрещатик (мал. 56).

Діємо

Вправа 1. Робота з дисками.

Завдання. Переглянь структуру та вміст флеш-пам’яті.

1. Відкрий папку Комп’ютер.

2. Ознайомся, для яких дисків установлено відповідні дисководи на комп’ютері та які імена їм надано.

3. Під’єднай флеш-пам’ять до роз’єму. Визнач, яке ім’я надано флеш-пам’яті.

4. Відкрий вміст флеш-памяті, двічі клацнувши на позначці відповідного диска у вікні Комп’ютер.

5. Розглянь, яку структуру об’єктів має цей носій. Визнач, чи є вкладені папки в цій структурі об’єктів.

Вправа 2. Властивості файлів.

Завдання. Визнач властивості вказаних файлів.

1. Відкрий папку Текстовий процесор на флеш-памяті. Виділи файл Скрипаль. Визнач і запиши повний шлях до цього файла.

2. Відкрий на флеш-пам яті папку Операційна система. Що спільного мають значки файлів Анкета і Вправа (мал. 57)? На що це вказує?

 Файли і папки

Мал. 57

З. Скористайся вказівкою Властивості контекстного меню та визнач властивості файлів Анкета і Вправа: тип і повний шлях до цих файлів.

Вправа 3. Властивості ярлика.

Завдання. Визнач назву носія, на якому зберігається програма Калькулятор, за її ярликом.

1. Знайди на Робочому столі ярлик програми Калькулятор. Клацни на ньому правою клавішею миші.

2. У контекстному меню обери вказівку Властивості (мал. 58).

 Файли і папки

Maл. 58

3. Перейди на вкладку Загальні.

4. Переглянь шлях до об’єкта в області Розташування, і визнач, на якому диску зберігається об’єкт. Ім’я диска запиши в зошит.

Обговорюємо

1. Яке призначення файлової системи? Що є її об’єктами?

2. Чим відрізняється шлях до об’єкта файлової системи відпоєного імені об’єкта файлової системи?

3. Чому іменам папок не надають розширення?

4. Чи можуть файли з однаковим вмістом зберігатися в одній папці? Якщо так, то за яких умов?

5. У чому полягає взаємозв’язок між поняттями “тип файла” і “розширення імені файла”? Чи можуть файли з однаковими розширеннями містити дані різних типів?

6. Якими є стандартні імена лясків комп’ютера? Як в операційній системі позначається жорсткий диск?

7. Назвіть, із чого складається повна адреса об’єктів файлової системи.

Працюємо в парах

Чи є тип даних тим самим, що і розширення імені файла, у якому ці дані зберігаються? Запропонуйте одне одному свої аргументи.

2. За повними іменами поданих файлів побудуйте відповідну структуру об’єктів:

С:\Документи\інструкція. txt

С: \Документи\Тексти\Текст. docx

С: \Документи\Тексти \ Оригінал. rаr

С: \Документи\Правила. ехе

С:\Зразки\Приклад. ppt

С:\Зразки\Приклад. midi

С:\Зразки\Тексти\ Висновки. fxt

С: \ Фото \Київ \Свято. bmp

С:\ Фото \Київ \Кла c. jpeg

C:\flpo диск. txt.

3. Порівняйте вміст вказівки Відкрити за допомогою контекстних меню файлів: Документ. txt, Документ. docx, Зображення. bmp і Зображення1.gif, що містяться в папці Операційна система. Чим різниться вміст підменю цих вказівок? Створіть таблицю для порівняння і зробіть відповідні висновки.

Файл

Вміст вказівки контекстного меню Відкрити за допомогою

1

Документ. fxt

2

Документ. docx

3

3ображення. bmp

4

Зображення1 .gif

Повторюємо

Розглянь схему і поясни зв’язок між вказаними поняттями.

 Файли і папки

Оціни свої знання та вміння

– Я знаю, що таке файлова система.

– Я знаю, що таке ім’я файла і його розширення.

– Я можу навести приклади різних розширень імен файлів.

– Я знаю, що розширення імені файла визначає його тип.

– Я знаю, як позначаються носії даних.

– Я знаю, що таке шлях до об’єкта файлової системи і повне ім’я об’єкта.

– Я можу визначити повне ім’я вказаного файла.

– Я можу перейти до палки, яка містить файл, за повним іменем файла.

Словничок

Файлова система, ім’я файла, розширення імені файла, тип файла, шлях до об’єкта файлової системи, повне ім’я об’єкта, бібліотека, вкладена папка.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Файли і папки - Інформатика


Файли і папки