Файолізм

Файолізм – сукупність принципів і правил організації та управління підприємствами, викладених А. Файолем у серії статей на початку XX ст. Як і Тейлор, у своїй теорії Файоль виходить із загальної організації управління і ролі контор; однак запропонована ним організація більш ієрархічна й менш функціональна, ніж обгрунтовані американською школою; його теорія відрізняється особливим значенням, якого Файоль надає людським факторам (поведінка, здібності, психологія, соціологія підприємства). Його теорія застосовна тільки до великих промислових

підприємств, як державних, так і приватних. Файоль відзначає, що на будь-якому великому підприємстві різні функції, як правило, можна звести до шести основних категорій:

1) технічна функція; 2) комерційна функція; 3) фінансова функція; 4) функція забезпечення безпеки; 5) бухгалтерська функція; 6) адміністративна функція. Кожній з цих основних функцій повинні відповідати здібності (фізичні, розумові, моральні та інші) осіб, які виконують ці функції. Дотримуючись своєї схеми, Файоль присвоює кожному працівнику

підприємства певну бажану частку всіх цих здібностей, обчислену у відсотках. Таким чином Файоль пропонує принципи й способи їхнього застосування з метою ефективного управління підприємством. На його думку, у цій сфері, як і в інших, діють свої закони. Належне управління підприємством вимагає суворого дотримання цих законів і чотирнадцяти загальних принципів. Серед них: авторитет керівника, принцип наказу, принцип чіткої ієрархії; централізація результатів і контроль; принцип дисципліни; принцип справедливості; принцип стабільності персоналу; принцип ініціативності й відповідальності та ін.
Файолізм