Факсимільний зв’язок

Факсимільний зв’язок – передання телефонними каналами за допомогою телефаксу зображень і документів на паперових носіях.
Факсимільний зв’язок