Факт соціальний

Факт соціальний – певна сукупність однорідних явищ або окрема суспільно вагома подія, характерні для суспільного життя окремої країни чи групи країн, а також для відповідних соціальних процесів.
Факт соціальний