Фактура

Фактура (лат. factura – обробка, спорудження) – виписаний на ім’я покупця товарний документ у формі рахунка, який містить відомості про вид, кількість і вартість проданого товару.
Фактура