Федеральна контрактна система

Федеральна контрактна система – найважливіший елемент механізму державного регулювання економіки, головний економіко-правовий інструмент господарсько-підприємницької діяльності держави, інтеграції різних типів і форм власності (державної, колективної, приватної) і господарювання у США. Роль Ф. к. с. як головного інструмента господарсько-підприємницької діяльності держави полягає у формуванні масштабного гарантованого ринку (державний попит у США охоплює понад 9% усієї номенклатури товарів і послуг), виготовленні до 10% ВНП через систему

державних замовлень (федеральні відомства країни розміщують понад 15 млн замовлень більш як у 100 галузях промисловості), реалізації державної науково-технічної, екологічної, антициклічної та інвестиційної політики, регулюванні зайнятості, здійсненні соціальної політики держави. Через Ф. к. с. закуповувалося понад 50% продукції літакобудування, 25% наукових приладів та ін. Значною є частка військових витрат у державних витратах і в державному споживанні, що свідчить про дію закону мілітаризації економіки
(див. Закон мілітаризації). В середині 90-х приблизно 30% витрат державного бюджету США реалізовувалося через механізм Ф. к. с. Завдяки виконанню державних замовлень розширюються масштаби зайнятості, держава сприяє економічному зростанню. Основними напрямами державного регулювання економіки через Ф. к. с. є передусім створення та розвиток нової науки і техніки. У 2000 частка федерального уряду США становила бл. 30%, на цивільні НДДКР – бл. 50%, у країнах ЄС – бл. 40%. Держава сприяла передусім розвитку ядерної енергетики, ракетобудування, авіації, суднобудування, електроніки. Важливий напрям діяльності Ф. к. с. – виконання соціально орієнтованих програм (понад 100), у т. ч. розвиток освіти й охорона довкілля (програма з управління національними парками й рекреаційними зонами), запобігання злочинності, підвищення ефективності системи охорони здоров’я (дослідження в галузі медицини тощо), розвиток торгівлі, управління федеральною авіатранспортною системою, купівля і продаж сільськогосподарської продукції та ін. Для правового забезпечення діяльності Ф. к. с. Конгрес США прийняв відповідні законодавчі акти. Підрядниками федерального уряду є промислові, торговельні, транспортні, будівельні та інші корпорації, банківські установи, юридичні й консультаційні фірми, приватні науково-дослідні центри, університети, державні науково-дослідні лабораторії та ін. З цією метою створено управління з урядової політики у сфері державних замовлень, яке входить до складу виконавчого апарату президента. Виконавцями державних замовлень у США є понад 230 тис. корпорацій (у т. ч. понад 30 тис. безприбуткових – університети, коледжі, державні наукові центри та ін.), які реалізують бл. 20 млн контрактів на всі види товарів і послуг. Своєю чергою, великі будівельні, науково-дослідні центри тощо можуть створювати спільні компанії, об’єднуючи корпорації.
Федеральна контрактна система