ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНИ

Розділ 2. Регіони і країни світу.

Тема 1. Країни європи

§ 25. ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНИ

Загальні відомості про країну. Офіційна назва Німеччини – Федеративна Республіка Німеччини, її площа 357,04 тис. км2, населення – понад 82 млн осіб. Німеччину справедливо називають європейським велетнем. Так, за площею вона перебуває на п’ятому місці в Європі після України, Франції, Іспанії та Швеції. За кількістю населення країна посідає перше місце серед країн Західної Європи і друге серед усіх європейських держав. А її середня густота

населення є однією з найвищих у Європі і становить 230 осіб на км2.

Німеччина – це парламентська республіка за формою правління і федеративна держава за формою державного устрою. Вона поділяється на 16 федеральних земель (мал. 63). Найбільшою із земель є Баварія, а найзаселенішою – Північний Рейн-Вестфалія. Три із шістнадцяти федеральних земель є фактично містами. Це столиця ФРН Берлін, північне портове місто Гамбург і промислове місто Бремен. Серед інших міст Німеччини слід згадати Мюнхен – столицю Баварії, Франкфурт-на-Майні – найбільший аеропорт материкової Європи та ін. Державна мова в країні

німецька, грошова одиниця – євро.

Географічне положення. ФРН розташована на сході Західної Європи в оточенні добре розвинених європейських країн, її економічних і політичних партнерів, що є вигідним насамперед для ведення зовнішньоекономічної діяльності. На півночі Німеччина межує з Данією, на сході її сусідкою є Польща, а на південному сході – Чехія. На півдні ФРН має спільні кордони з Австрією і Швейцарією, на заході з Францією, а на північному заході з країнами Бенілюксу. На півночі територія Німеччини омивається Північним і Балтійським морями, проте їхня мілковод – ність і відсутність глибоководних природних проходів (фарватерів) до найбільших німецьких портів – Гамбурга та Бремена, робить Німеччину малоконкурентною з портами інших країн Західної Європи.

Природні умови й ресурси країни різноманітні, але не забезпечують повністю всіх її потреб. Поверхня Німеччини поступово знижується з півдня на північ, де представлена широкою і плоскою Північнонімецькою рівниною

 ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНИ

Мал. 63. Федеральні землі ФРН

Рівнинний рельєф, а також сприятливий клімат є основними чинниками розвитку тут сільського господарства. Центральна і південно – західна частини країни представлені середньовисотними горами, багатими на лікувальні мінеральні води, які використовують у рекреаційному господарстві. На півдні Німеччини здіймаються Альпи, яким передує Баварське плоскогір’я. Ця місцевість цілорічно приваблює сюди туристів.

Північнонімецькою рівниною течуть річки Одер, Ельба, Візер. Вони об’єднані між собою каналами, які виконують роль важливих водних транспортних шляхів. На південному заході Німеччини розташована долина повноводного Рейну, який відіграє значну економічну роль для країни і має статус міжнародної річки. На півдні країни тече Дунай, що забезпечує водою великі міські агломерації.

До середньовисотних гір та їхніх передгір’їв тяжіють родовища кам’яного вугілля і рудних корисних копалин, нафта і природний газ зосереджені на Північнонімецькій рівнині. Переважно в Східній Німеччині є незначні поклади бурого вугілля. Запаси природного газу, що становлять понад 300 млрд м3, використовують в енергетиці, однак ці об’єми не забезпечують повністю потреб країни. Німеччина багата на різноманітні солі, зокрема калійні. Значними є запаси сировини для виробництва будівельних матеріалів, керамічних виробів і скла.

Народонаселення і культура. Незважаючи на від’ємний природний приріст, кількість населення Німеччини зростає, але переважно завдяки іммігрантам. З майже 82 млн мешканців понад 7 млн – це іноземці, а ще 4 млн є етнічними німцями, що народилися поза країною. У національному складі населення ФРН переважають німці (майже 92 %). Серед інших національностей найбільший відсоток становлять турки (2 %), а ще понад 6 % – це серби, хорвати, італійці, росіяни, євреї, греки, поляки, курди, араби, іспанці. Щодо віросповідання населення Німеччини, то близько 40 % віруючих належать до протестантів, які мешкають на сході, півночі і в центрі країни, 35 % – до католиків, що населяють переважно південь і захід, майже 2 % – це мусульмани.

Прогноз

За даними Міжнародної організації міграції, Німеччина посідає третє місце в світі за кількістю іммігрантів, значна частка яких є трудовими мігрантами. За даними Федерального агентства зайнятості Німеччини, нині понад 80 % виданих іммігрантам дозволів на роботу припадає на громадян країн Центральної Європи. Спостерігається тенденція до міграції із цих країн висококваліфікованих спеціалістів. Більшість працівників, що приїздять на роботу, родом з Польщі, Чехії та Румунії.

Особливості народів і націй

Рисами характеру німців є скромність, чесність і домовитість. З усіх цивілізованих націй німці легше і найдовше здатні підкорятися урядам, під владою яких вони живуть. За темпераментом німців відносять до флегматиків. їм притаманні розсудливість, прагматизм і наполегливість у досягненні мети, а також здатність витримувати труднощі, але у кмітливості й смаку вони дещо поступаються англійцям, французам та італійцям. Німці дуже люблять спорт, подорожі, цінують сімейні традиції. Населені пункти країни відрізняються високим рівнем благоустрою і чистотою.

Господарство. ФРН – це високорозвинута країна Європи й світу, що входить до Великої сімки. Господарська модель розвитку ФРН представлена соціально-ринковою системою, яка являє собою компроміс між економічним зростанням і рівномірним розподілом багатства. За показником ВВП Німеччина тривалий час не опускається Нижче п’ятого місця у світі.

Проблема

Нині у ФРН низькі темпи росту ВВП, що є наслідком доволі щедрих соціальних програм. Майже 40 % чистого прибутку компаній ФРН йде на оплату праці, у численні соціальні фонди. Витрати на соціальне забезпечення пенсіонерів зростають. Високий рівень допомоги з безробіття часто породжує утриманські настрої в німецькому суспільстві. Поміркуйте, як можна поліпшити таку ситуацію.

У галузевій структурі господарства Німеччини, типовій для постіндустріальних країн, на сферу послуг припадає більше 68 % ВВП, на промисловість – 30 %, а на аграрний сектор – лише близько 2 %.

Пр омисловість Німеччини значно залежить від зовнішніх ринків сировини і збуту продукції. ФРН є одним з найбільших у світі виробників сталі, вугілля, цементу, хімічних товарів, транспортних засобів, верстатів, електроніки, суден, продуктів харчування та текстилю. Однак не всі галузі промисловості розвиваються нині успішно, що пов’язано як з міжнародною конкуренцією, так і з внутрішньою кризою. Так, конкуренції після воз’єднання країни не витримують більшість промислових підприємств Східної Німеччини. Існують певні проблеми у розвитку й чорної металургії, хоча за обсягом виробництва її продукції ФРН значно випереджає інші країни Західної Європи. Нині переважає передільна металургія, яка розміщена в багатьох районах Німеччини. Однак більшість основних потужностей чорної металургії зосереджено в межах давніх металургійних районів – Рурському і Нижньорейнському. Кольорова металургія працює переважно на імпортній сировині, тому її розміщення визначається транспортними умовами і дешевими енергоресурсами. Найголовнішим районом виплавки алюмінію є Північний Рейн-Вестфалія з центрами Ессен, Ферде, Норф; мідь виробляють у Гамбурзі, Люнені, Оснабрюке, Любеку та ін.

Однією з найважливіших галузей міжнародної спеціалізації країни є багатогалузевий машинобудівний комплекс, продукція якого забезпечує більше половини всього товарного експорту. Великими центрами машинобудування є Мюнхен, Нюрнберг, Манхайм, Гамбург, Берлін і Лейпциг (мал. 64). До галузей спеціалізації належить

 ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНИ

Мал. 64. Міста ФРН – центри машинобудування

Також хімічна промисловість. Головними районами концентрації хімічного виробництва є Рейнсько-Вестфальський, Рейн-Майнський та Верхній Рейн, де виробляється понад 50 % усієї продукції галузі. Найбільшими центрами є Леверкузен, Кельн, Весселінг, Франкфурт-на – Майні, Людвігсгафен та ін.

Провідні підприємства

Промислові гіганти. В організаційній структурі промисловості Німеччини основну роль відіграють інтегровані фірми – концерни. А всі найбільші промислові компанії – це ТНК, окремі з яких, особливо в галузях міжнародної спеціалізації, належать до найбільших корпорацій світу. Так, автомобільними гігантами є корпорації, “Даймлер Крайслер” і “Фольксваген”. Лідерами європейської хімічної і хіміко-фармацевтичної індустрії є німецькі концерни “Басф”, “Бауер”, які мають приблизно однаковий торговельний оборот і кількість працюючих. Найбільшими електротехнічними корпораціями Німеччини є “Сіменс” і “Бош”.

Сільське господарство. У сільському господарстві Німеччина використовує майже 50 % своєї території. У галузевій структурі аграрного сектору господарства домінуючим є тваринництво, зокрема скотарство, свинарство і птахівництво. Ці галузі виробляють до 70 % товарної продукції. У рослинництві значні площі охоплено кормовими культурами (кормовий буряк, кукурудза на корм, люцерна, конюшина), що зумовлено потребами тваринництва, проте значну кількість кормового зерна Німеччина ще й імпортує. Продовольчим зерном країна забезпечує себе майже повністю. Тут вирощують переважно жито (3/4 збору зернових), овес, ячмінь. Добре розвиваються такі галузі рослинництва, як картоплярство, виноградарство і садівництво. Сільське господарство є потужною базою для розвитку харчової промисловості.

Сфера послуг ФРН представлена багатьма галузями, серед яких насамперед ті, що забезпечують соціальні потреби населення: освіта, охорона навколишнього середовища, медичне обслуговування, соціальне забезпечення, а також торгівля, громадський транспорт і банківська сфера. Найбільшу частку становлять торгівля і транспорт, у яких залучено близько 20 % робочої сили країни.

Провідні підприємства

Позиції лідерів торгівлі і транспорту. Німецька компанія “Метро” є європейським торговельним лідером, щорічний торговельний обіг якої становить близько 50 млрд євро і в якій працює майже 250 тис. населення. Найвищі сходинки на європейському транспортному ринку посідають німецькі компанії “Люфтганза” (авіаційний транспорт) з торговельним обігом у 17 млрд євро і з кількістю зайнятих 90 тис. та “Bahn” (залізничний транспорт), відповідні показники якої становлять близько 16 млрд євро та 214 тис. працівників.

 ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНИ

Мал. 65. Книжковий фестиваль у Німеччині

 ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНИ

Мал. 66. Автомобільна виставка в Мюнхені

Німеччина є світовим лідером у банківській сфері. Тут створена двоступенева банківська система, яка складається з головного Дойче Бундесбанку, Центральних банків земель і численних відділень і філій. Крім того, існують приватні банки, функції яких чітко регламентовані.

У Німеччині переважає діловий та екскурсійний туризм. Серед туристичних міст варто згадати Берлін з Бранденбурзькими воротами, Дрезден з палацовим комплексом Цвінгер та Дрезденською картинною галереєю, Гамбург, Бремен, Кельн, Дюссельдорф, Мюнхен – міста проведення різноманітних виставок і фестивалів світового рівня (мал. 65, 66).

Рекреаційний туризм у країні пов’язаний з наявністю бальнеологічних ресурсів – мінеральних вод. Тут діє близько 50 курортів, багато з яких надзвичайно престижні, зокрема Баден-Баден, Бад-Кіссинген, Бад-Фюссінг та ін. Щорічно на німецьких курортах оздоровлюється понад 1 млн осіб. Гірськокліматичні курорти зосереджені в німецьких Альпах.

Зовнішньоекономічна діяльність. За обсягами експорту ФРН посідає 2-3 місця у світі. Основними експортними товарами є автомобілі та технологічне обладнання, метал, продукти харчування, продукція хімічної, хіміко-фармацевтичної, текстильної та швейної промисловості. Подібним до експорту є й перелік імпортних товарів, проте в ньому значну частку становлять енергоносії – природний газ і нафта. Географія екпорту та імпорту подібна до інших країн Євросоюзу. Майже 60 % експорту та імпорту припадає на країни ЄС. Потужними торговельними партнерами Німеччини є також США та Японія. Останнім часом активізувалися торговельні процеси з країнами Центральної Європи і Росією.

ФРН є одним з найбільших інвесторів для Іспанії, Португалії, Греції та інших країн ЄС. Справжній німецький “інвестиційний бум” наприкінці ХХ ст. пережили й США. Значно посилився інтерес німецьких інвесторів до країн Центральної і Східної Європи, зокрема в галузях зв’язку, автомобілебудування, хімічної промисловості.

Україна також входить до двадцяти найважливіших партнерів Німеччини. У нашій країні діють близько 500 спільних українсько-німецьких підприємств. ФРН експортує до України різноманітну продукцію машинобудування, тканини, одяг, продукти харчування. В останні роки значно розширилося співробітництво двох держав у сфері науки, освіти й культури. В Україні продуктивно працюють бюро різноманітних німецьких фондів (Аденауера, Еберта, Зайделя), відділення інституту Гете. У Німеччині стажуються українські менеджери, студенти і викладачі.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Об’єднана Німеччина – це розвинена країна Західної Європи, що має великі 124 розміри території, значну кількість і густоту населення.

Різноманітні природні умови і ресурси не забезпечують усіх потреб країни, тому окремі галузі господарства орієнтується на імпортну сировину.

Унаціональному складі населення ФРН переважають німці.

Економіка країни ринкова, соціально орієнтована. Галузями міжнародної спеціалізації є машинобудування, хімічна, харчова і легка промисловість.

Сфера послуг, зокрема такі галузі, як торгівля, транспорт і банківська сфера, за створенням ВВП посідає передові позиції.

Найголовнішими зовнішньоекономічними партнерами Німеччини є країни ЄС, США та Японія.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНИ - Географія


ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНИ