Філадельфійський план

Філадельфійський план – випуск облігацій корпоративного трасту установ на фінансування придбання устаткування, за якими титул (право на орендоване майно) залишається в установі, що розпоряджається устаткуванням доти, доки не будуть викуплені облігації. Термін вживається в США.
Філадельфійський план