Філософія статі та її предмет

Філософія світ людини

Родова бівалентність людського буття: феномени чоловічого та жіночого

Філософія статі та її предмет
В усіх окреслених вище підходах філософія статі ще не розглядається як окрема філософська наука, що має свій предмет, метод і специфічну структуру. Хоча термін “філософія статі та любові” подивуємо вже у М. Бердяєва, формування філософії статі як окремої галузі філософського знання назріло лише на сьогоднішній день.
Спричинене це тим, що в західній культурі з моменту утвердження патріархату жіноче

та чоловіче стали порівнюватись як матерія та дух. Починаючи з Аристотеля, ця тенденція пронизує сфери філософії, релігії, мистецтва, буденного життя.
У XX столітті маємо, на перший погляд, парадоксальне, а насправді – логічне завершення такої позиції у творчості О. Вейнінгера, який заявив, що, люблячи жінку, чоловік любить самого себе, бо жінка є лише дзеркалом, у якому відображується дух чоловіка.
Проте опозиція чоловічого та жіночого як духу та матерії нині видається сумнівною.
Якщо чоловічість і визначити як дух, духовність, то жіночість можна означити принаймні як душевність. Осягнені таким
чином чоловічість-духовність та жіночість-душевність перестають сприйматися крізь призму владно-субординативної взаємодії. Чоловіче перестає бути “небом” та “світлом”, а жіноче – “землею” і “темрявою” (традиційні патріархальні образи у міфологіях Сходу і Заходу). Вони стають рівноправними первнями людського буття; “земне” й “небесне” є в них обох.
У результаті ми можемо сформулювати важливий висновок: стать виявляє себе не лише як біологічний, соціально-культурний та психологічний феномени, а й як екзистенційний феномен. Екзистенційна стать і буде головним предметом філософії статі – екзистенційна чоловічість як духовність та екзистенційна жіночість як душевність.
Отже, філософія статі – галузь філософського знання, що досліджує екзистенційну стать у її єдності з іншими виявами статі – біологічним, соціально-культурним та психологічним. Її предмет – складна та суперечлива взаємодія екзистенційної статі з іншими її виявами.
Останнім часом широко розгортаються дослідження, предметом яких є гендер – соціальна стать людини (лат. gender – рід). Як бачимо, предмет філософії статі ширший (і глибший) за предмет тендерних досліджень; останні можуть бути включені у філософію статі як гендерна антропологія.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Філософія статі та її предмет - Довідник з філософії


Філософія статі та її предмет