ФІЛЬТРАТОР (ОРГАНІЗМ)

Екологія – охорона природи

ФІЛЬТРАТОР (ОРГАНІЗМ) – організм, якому властивий специф. спосіб живлення, що базується на фільтруванні мікро – та макроскопічних об’єктів у воді (напр., беззубка, асцидія тощо).
ФІЛЬТРАТОР (ОРГАНІЗМ)