Фінанси місцеві

Фінанси місцеві – система відносин економічної власності між місцевими органами влади та юридичними і фізичними особами у межах відповідної території з приводу привласнення і використання регіональних фондів грошових коштів і фінансової діяльності підприємств муніципального господарства з метою реалізації соціально-економічних функцій органів місцевого самоврядування. Двома підсистемами Ф. м. є фінансові відносини між різними ланками регіональної влади (обласними, районними населеними пунктами), з одного боку, юридичними і фізичними

особами – з іншого; а також фінансові відносини між різними ланками місцевої влади і вищестоящими владними та управлінськими структурами. Основними елементами Ф. м. з точки зору матеріально-речового змісту є податки й обов’язкові платежі, доходи від використання майна і майнових прав органів місцевого самоврядування й їх підприємницької діяльності, а також кошти, отримані внаслідок бюджетних трансфертів і через місцеві позики. У процесі руху та функціонування Ф. м. слід розрізняти дві відносно самостійні стадії: формування доходу і здійснення витрат (див. Бюджет місцевий). Так, доходи Ф. м. у США за 1990-2001 зросли з 1 до 1,9 трлн дол., а витрати – з 973 млрд дол. до 1,9 трлн дол., в т. ч. на розвиток освіти – з 288 до 564 млрд дол. (з них на розвиток вищої освіти – з 73 до 146 млрд дол.); охорону здоров’я – з 131 до 134 млрд дол.; будівництво доріг – з 61 до 107 млрд дол.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Фінанси місцеві - Економічний словник


Фінанси місцеві