Фінансові резерви

Фінансові резерви – грошові ресурси, що резервуються державою, підприємствами, фірмами, компаніями, органами управління та об’єднаннями для забезпечення непередбачених витрат і спеціальних потреб. Ф. р. спрямовуються на: 1) витрати, потреба в яких виникає в процесі виробничої та комерційної діяльності; 2) тимчасову фінансову допомогу; забезпечення стабільного виконання бюджетів; фінансування витрат галузевого значення; 5) покриття збитків, у т. ч. від стихійних лих, аварій, нещасних випадків, а також непередбачених випадків.
Фінансові резерви