Фізична картина світу. Роль науки в житті людини й розвитку суспільства. Сучасні уявлення про будову речовини

2-й семестр

УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ УРОКИ

УРОК 1/94 і УРОК 2/95

Тема. Фізична картина світу. Роль науки в житті людини й розвитку суспільства. Сучасні уявлення про будову речовини

Мета уроків: узагальнити відомості про розвиток фізики й поглядів на наукову картину світу.

Тип уроків: урок закріплення знань.

ПЛАН УРОКІВ

1. Внесок фізиків у створення природничо-наукової картини світу.

2. Роль фізики в науково-технічному прогресі.

3. Сучасні уявлення про будову речовини.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Специфіка

узагальнювальних уроків полягає в їхній світоглядній спрямованості. Дуже складно сконструювати урок так, щоб він пройшов “на одному подиху” і був цікавий кожному учневі. Учитель повинен, використовуючи свої особисті можливості й можливості фізичного кабінету, сам добре підготуватися до цього уроку: підібрати відео – й аудіо-записи, вірші, скористатися матеріалом Інтернету.

Упродовж майже 2500 років свого існування фізична наука змогла розвинути загальні уявлення про природу, що поєднує

знання людей про мега-, макро – і мікросвіти. Починаючи з XIX сторіччя фізики навчилися не тільки пояснювати відомі факти, але й виводити нові закони й, спираючись на них, розвивати нові галузі техніки.

Результати, отримані вченими-фізиками, застосовують в інших науках, наприклад у біології й хімії. Фізичні прилади й методи досліджень широко використовують у науці, промисловості, сільському господарстві.
Фізична картина світу. Роль науки в житті людини й розвитку суспільства. Сучасні уявлення про будову речовини