ФІЗИЧНЕ ТІЛО І РЕЧОВИНА. МАСА ТІЛА. ОДИНИЦІ МАСИ. БУДОВА РЕЧОВИНИ. АТОМИ І МОЛЕКУЛИ

Мета: ознайомити учнів із фізичними поняттями “речовина” та “матерія”, розширити та закріпити знання учнів про масу тіла та одиниці її вимірювання, сформувати поняття про молекулу та атом, вчити встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання та наочність: моделі різних молекул, терези.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

ІІ. Аналіз виконання контрольної роботи

III. Актуалізація опорних знань та вмінь

Запитання для фронтального опитування

– Що називають фізичним

тілом? Наведіть приклади.

– Що називають речовиною? Наведіть приклади.

– Що ви знаєте про будову речовини?

IV. Вивчення нового матеріалу

План вивчення нової теми

– Визначення фізичного тіла та речовини.

– Молекули

– Атоми. Будова атому.

– Визначення маси

– Еталон маси

– Вимірювання маси

Опорний конспект

 ФІЗИЧНЕ ТІЛО І РЕЧОВИНА. МАСА ТІЛА. ОДИНИЦІ МАСИ. БУДОВА РЕЧОВИНИ. АТОМИ І МОЛЕКУЛИ

Речовина складається з атомів та молекул

Основні положення молекулярно – кінетичної теорії (МКТ)

Молекули здійснюють безперервний хаотичний

рух – тепловий рух.

Швидкість руху молекул залежить від температури речовини.

Між молекулами та атомами діють сили притягання та відштовхування

Будова атома

AZX

Приклад: 73Li

Кількість електронів Z

Кількість електронів Z = 3

Кількість нуклонів A

Кількість нуклонів A = 7

Кількість протонів Z

Кількість протонів Z = 3

Кількість нейтронів N = A – Z

Кількість нейтронів N = A – Z = 4

V. Закріплення нових знань і вмінь

– Наведіть приклади фізичних тіл, виготовлених з однієї речовини та з різних.

– Тіло занурили у воду. Чи змінилася маса тіла?

– Повітря стиснули під поршнем насоса. Чи змінилася маса повітря?

– Запишіть значення маси

200 мг = … г

1500 г = … кг

2,5 т = … кг

200 кг = … т

5000 мг = … кг

VI. Підбиття підсумків уроку

VII. Домашнє завдання

– Завдання за підручником. Вивчити конспект, § 9, 12, стор.64 вправа письмово

– Завдання за задачником:

– Додаткове завдання. Виготовте найпростіші терези, використовуючи лінійку, нитки, пластикові стакани. Замість гир використовуйте мідні монети радянських часів (1 копійка має масу 1 г, 2 копійки – 2 г, 3 копійки – 3 г, 5 копійок – 5 г). Виміряйте масу кількох невеликих тіл.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


ФІЗИЧНЕ ТІЛО І РЕЧОВИНА. МАСА ТІЛА. ОДИНИЦІ МАСИ. БУДОВА РЕЧОВИНИ. АТОМИ І МОЛЕКУЛИ - Плани-конспекти уроків по фізиці


ФІЗИЧНЕ ТІЛО І РЕЧОВИНА. МАСА ТІЛА. ОДИНИЦІ МАСИ. БУДОВА РЕЧОВИНИ. АТОМИ І МОЛЕКУЛИ