Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують

Тема 1

ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ

Урок 18

Тема. Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують

Цілі: повторити й поглибити знання про фізичні та хімічні явища; з’ясувати їхні істотні відмінності; сформувати поняття про хімічні реакції; з’ясувати ознаки хімічних реакцій і умови їх протікання за експериментальними даними; удосконалювати навички роботи з хімічними речовинами й лабораторним устаткуванням.

Тип уроку: комбінований.

Форми роботи: розповідь, демонстраційні досліди,

робота з опорними схемами.

Обладнання: мідний дріт, нагрівальний елемент, крейда; розчини хлоридної кислоти, натрій гідроксиду, купрум(ІІ) сульфату, гранули цинку, натрій сульфат, барій хлорид; пробірки, штатив.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Мотивація навчальної діяльності

Сьогодні ми повинні згадати матеріал, вивчений у курсі “Природознавство”.

– Як називають процеси, що відбуваються в природі й у світі? (Явища)

– Які бувають явища? (Суспільні, біологічні, фізичні та хімічні)

– Наведіть приклади таких явищ, що відбуваються навколо нас щодня. (Дощ, сніг, вітер,

гроза, ріст дерев, скисання молока, приготування чаю тощо)

(Записуємо коротко всі запропоновані учнями явища на дошці.)

– Спробуймо зрозуміти, до яких явищ їх віднести – суспільних, біологічних, фізичних, хімічних чи інших?

– А тепер пригадаймо, які явища належать до фізичних. (Ті, в яких речовина не змінюється)

– Які явища належать до хімічних? (Ті, в яких речовина змінюється) Повернувшись додому з уроку хімії, учень подумав: “Як же багато навколо хімічних явищ! Наприклад: а) іде тепло від батареї опалення; б) запалилася неонова реклама; в) горять іменинні свічки; г) мама “гасить” соду оцтом, готуючи тісто; д) олійна фарба висихає на повітрі; е) скисає молоко, не випите кішкою; ж) після включення комп’ютера змінюється колір екрана; з) після додавання цукру чай стає солодким; и) з відкритої пляшки “Фанти” виділяються бульбашки газу; к) на цвяхах у гаражі з’являється іржа”. Допоможіть учневі розібратися, які процеси хімічні, а які фізичні.

(Усна фронтальна робота)

III. Вивчення нового матеріалу

Звернімося до нашої опорної схеми та заповнімо першу частину.

Демонстрація 1

Візьмемо шматок мідного дроту і виготовимо спіраль.

– Яке це явище? (Фізичне)

– Чому? (Змінилася форма, але не змінилася речовина)

Прожарюємо дріт у полум’ї спиртівки, він почорнів.

– Яке це явище? (Хімічне)

– Чому? (Змінилася речовина)

Розповідь учителя

Зміни, що відбуваються з речовиною внаслідок хімічних явищ, описуються хімічними реакціями.

Речовини, що вступають у реакцію, називаються вихідними речовинами, або реагентами.

Речовини, що утворюються в результаті реакції, називаються продуктами реакції.

Умовний запис хімічної реакції:

 Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують

– Які умови необхідно створити, щоб почалася хімічна реакція?

(- Зіткнення речовин;

– зміна температури;

– зміна тиску;

– перемішування…)

Розглядаємо всі варіанти відповідей, запропоновані учнями, вибираємо правильні й записуємо до опорної схеми.

– А за якими ознаками можна судити про протікання хімічних реакцій? Розглянемо на практиці.

Демонстрація 2

Візьмемо шматочок крейди CaCO3 й додамо трохи хлоридної кислоти HCl.

– Що спостерігаємо? (Виділення газу)

Це одна з ознак хімічної реакції. Записуємо рівняння, що описує цю хімічну реакцію:

 Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують

Газоподібну речовину відзначаємо знаком І.

В опорній схемі запишіть ознаку хімічної реакції – виділення газу.

Демонстрація 3

До розчину натрій сульфату додали кілька крапель барій хлориду. Випадає білий осад.

– Яка ознака хімічної реакції? (Випадання осаду)

Запишемо до опорної схеми.

Умовний запис хімічної реакції:

 Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують

Демонстрація 4

До розчину їдкого натру додаємо дві краплі фенолфталеїну

– Що спостерігаємо? (Розчин забарвлюється в малиновий колір) Потім по краплинах додаємо розчин хлоридної кислоти.

– Що спостерігаємо? (Розчин знебарвився)

– Яка ознака хімічної реакції? (Зміна забарвлення)

Записуємо до опорної схеми.

Записуємо рівняння:

HCl + NaOH  Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують NaCl + H2O

Демонстрація 5

До розчину NH40H (амоній гідроксиду) по краплинах додаємо розчин їдкого натру, з’являється запах амоніаку

– Яка ознака реакції? (Поява запаху)

Записуємо до опорної схеми.

Демонстрація 6. Тепловий ефект

– Яка ознака реакції? (Виділення попелу)

Записуємо до опорної схеми.

IV. Закріплення нового матеріалу

Демонстрація 7

До розчину купрум(ІІ) сульфату додаємо кілька гранул цинку.

– Які ознаки хімічної реакції спостерігаємо? (Зміна забарвлення, поява червоного нальоту)

Демонстрація 8

До розчину купрум(ІІ) сульфату додаємо по краплинах розчин їдкого натру.

– Які ознаки хімічної реакції спостерігаємо? (Поява осаду)

Демонстрація 9

Під витяжною шафою демонструємо хімічний вулкан.

Учні описують ознаки хімічної реакції:

– зміна забарвлення;

– виділення газу;

– виділення світла;

– виділення тепла.

V. Домашнє завдання

Прочитати параграф і відповісти на запитання.

Творче завдання. Наведіть приклади хімічних реакцій, з якими ви зустрічаєтесь у побуті, й опишіть фізичні явища, що супроводжують їх.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують - Плани-конспекти уроків по хімії


Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують