Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання

МЕХАНІКА

РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

§ 4. Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання

Лабораторна робота № 1

Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу

Мета роботи: ознайомитися з вимірювальними приладами, які будуть використовуватися для проведення дослідів з фізики в 7 класі, навчитися визначати ціну поділки шкали вимірювальних приладів, користуватися ними і визначати за їх допомогою значення фізичних величин.

Прилади і матеріали:

мензурка (вимірювальний циліндр), термометр, динамометр, барометр-анероїд.

Хід роботи

1. Вивчіть шкали мензурки (вимірювального циліндра), термометра, динамометра, барометра-анероїда і заповніть таблицю.

Назва приладу

Мензурка (вимірювальний циліндр)

Термометр

Динамометр

Барометр-анероїд

Яку фізичну величину ним виміряють

Об’єм

Температура

Сила

Тиск

Одиниця величини

Мл

Градус °С

Н

Мл. рт. ст

Межі

вимірювання

0-20 Мл

30-50 °С

0-4 Н

650-850 мл. рт. ст.

Значення сусідніх оцифрованих позначок

5-10 Мл

0-10 °С

0-1 Н

700-710 мл. рт. ст.

Кількість поділок

5

10

10

10

Ціна поділки шкали

1 Мл

1 °С

0,1 Н

1 мм. рт. ст.

2. Розгляньте зображені на малюнках 10-14 прилади, визначте ціну поділки шкали кожного з них (СТ1, СТ2, СТ3, Сд, C6). СТ1 – 2 °С; СТ2 – 1 °С; СТ3 – 0,5 °С; Сд – 0,5 Н; С6 – 1 мм рт. ст.

3. Запишіть, які покази зафіксував кожний з приладів.

Термометр (мал. 10)- 26 °С.

Термометр (мал. 11)- 40 °С – 100 F.

Термометр (мал. 12)- 40 °С.

Динамометри (мал. 13)- 7 Н, 6,5 Н.

Барометр-анероїд – 756 мм рт. ст.

Висновок: Ми ознайомилися з вимірювальними приладами та навчилися визначати ціну поділки.

Запитання до вивченого

1. Фізичною величиною є час, маса, об’єм, температура тіла, швидкість його руху. Одиниці вимірювання часу – година, хвилина, секунда; маси – міліграм, грам, кілограм; об’єму – літр, метр кубічний, сантиметр кубічний, міліметр кубічний; температура тіла – градус; швидкість його руху – метр за секунду, кілометр за час.

2. Виміряти фізичну величину означає порівняти її з однорідною величиною, яку взято за одиницю цієї величини.

3. До вимірювальних приладів належать термометри, денсиметри, штангенциркулі, мікрометри, амперметри, вольтметри тощо.

4. Ціна поділки шкали – різниця значень величини, що відповідають двом сусіднім позначкам шкали. Межі вимірювання – найбільша й найменша величини, які можна виміряти даним інструментом або приладом. Потрібно розділити різницю величин що відповідають двом позначеним сусіднім позначкам шкали на кількість рисочок плюс 1 між ними.

5. До фізичних величин належать: глибина озера, висота будинку, об’єм посудини, швидкість руху поїзда.
Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання