Фізичні властивості алкенів – АЛКЕНИ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

АЛКЕНИ

Фізичні властивості алкенів

Фізичні властивості алкенів схожі на властивості алканів, хоча вони мають трохи нижчі температури плавлення й кипіння, ніж відповідні алкани. Наприклад, пентан має температуру кипіння +36 °С, а пентен-1 – +30 °С. За звичайних умов алкени С2 – С4 – гази, С5 – С15 – рідини, починаючи із С16 – тверді речовини. Алкени нерозчинні у воді, добре розчиняються в органічних розчинниках.
Фізичні властивості алкенів – АЛКЕНИ