Фізичний знос

Фізичний знос – поступова втрата основними фондами своїх виробничих та технічних властивостей і споживчої вартості. Ф. з. відбувається у процесі виробництва, а також під впливом сил природи. Швидкість Ф. з. основних фондів у процесі виробництва залежить від інтенсивності їх використання. За оптимальних умов експлуатації основних фондів їх вартість частинами переноситься на створюваний продукт у вигляді амортизаційних відрахувань, які використовуються для повної або часткової заміни зношених засобів праці. Коли основні фонди експлуатуються

в умовах кращих, ніж суспільно-необхідні, ф. з. відшкодовується, і підприємства не несуть втрат. Тому велике значення має забезпечення високого рівня експлуатації основних фондів. Основні фонди у промисловості України зношені приблизно на 65%. Через прорахунки у політиці економічного відтворення частка амортизації в 1993-1994 pp. впала до 3,4% ВНП проти нормальних раніше 10-12 %. Ф. з., зумовлений бездіяльністю основних фондів, означає прямі збитки. Щоб уникнути або суттєво знизити їх, необхідно значно скоротити термін будівництва, вчасно досягати проектних потужностей виробничих об’єктів, дотримуватись правил експлуатації і догляду за засобами праці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Фізичний знос - Економічний словник


Фізичний знос