Фізика в побуті, техніці, виробництві

МЕХАНІКА

РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

§ 13. Фізика в побуті, техніці, виробництві

Запитання до вивченого

1. При проходженні току провідник нагрівається – праска, кавоварка, чайник. Газовий розряд – енергозберігаючи лампи. Прості механізми – м’ясорубка, інфрачервоне випромінювання-обігрівачі.

2. Розвиток фізики призводить до вдосконалення технічних приладів. В свою чергу вдосконалені технічні прилади дають змогу детальніше вивчати фізичні процеси. Вивчення фізичних

законів та втілення їх у техніку призводить до зменшення витрат, енергозбереження і ефективного використання ресурсів.

3. Сучасний прогрес космонавтики, радіоелектроніки, атомної енергетики, авіації, машинобудування тощо – результат досягнень у галузі виробництва штучних матеріалів: надтвердих, жароміцних, антикорозійних тощо; використання рідкісних металів та їх сплавів. Знання залежності хімічних і фізичних властивостей речовини від її фізичної структури дає можливість ученим передбачати майбутні властивості того чи іншого матеріалу і цілеспрямовано синтезувати матеріали із заздалегідь заданими механічними, магнітними, оптичними та іншими властивостями.
Фізика в побуті, техніці, виробництві