ФІЗИКА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА ПРО ПРИРОДУ. РЕЧОВИНА І ПОЛЕ. ФІЗИЧНІ ТІЛА Й ФІЗИЧНІ ЯВИЩА. ЕТАПИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. ЗВ’ЯЗОК ФІЗИКИ З ІНШИМИ НАУКАМИ

Тип уроку: урок-лекція.

Мета: формувати в учнів початкові уявлення про фізику як природничу науку, про зміст фізики, про фізичні тіла та явища; формувати інтерес до вивчення фізики, розширювати кругозір учнів.

Обладнання та наочність: електрична схема з лампочкою, камертон, магніт з металевими ошурками, демонстрація процесу плавлення парафіну та процесу кипіння води.

Відеофрагмент: фізичні явища (блискавка, полярне сяйво, політ птиць, рух автомобіля тощо).

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III.

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

– Що таке природа?

– Які науки про природу вам відомі? Що вони вивчають?

– Що вивчає фізика?

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми

– Матерія. Види матерії: поле та речовина.

– Фізичні тіла.

– Фізичні явища.

– Фізичні дослідження.

– Спостереження.

– Експеримент.

– Теоретичні дослідження.

– Фізична модель.

– Фізична теорія. Фізичні

закони.

– Зв’язок фізики з іншими науками.

– Фізика в техніці та на виробництві.

– Фізика в побуті.

Опорний конспект

 ФІЗИКА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА ПРО ПРИРОДУ. РЕЧОВИНА І ПОЛЕ. ФІЗИЧНІ ТІЛА Й ФІЗИЧНІ ЯВИЩА. ЕТАПИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. ЗВЯЗОК ФІЗИКИ З ІНШИМИ НАУКАМИ

Фізичні явища

Фізичні явища

Приклади

Характерні прояви

Теплові

Нагрівання води, процес плавлення льоду, процес випаровування рідини

Змінюється агрегатний стан речовини або змінюється температура речовини в заданому агрегатному стані

Світлові

Механічні

Електричні

Магнітні

Звукові

Методи фізичних досліджень

Експериментальні

Теоретичні

Спостереження

Експеримент

Гіпотеза

Моделювання

Математичний

Розрахунок

Послідовність етапів фізичних досліджень

 ФІЗИКА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА ПРО ПРИРОДУ. РЕЧОВИНА І ПОЛЕ. ФІЗИЧНІ ТІЛА Й ФІЗИЧНІ ЯВИЩА. ЕТАПИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. ЗВЯЗОК ФІЗИКИ З ІНШИМИ НАУКАМИ

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

– Що вивчає фізика?

– Чому фізику вважають основою техніки?

– Які види матерії вам відомі?

– Що називають фізичними тілами?

– Що називають фізичними явищами? Наведіть приклади різних фізичних явищ.

– Які методи досліджень використовує фізика?

– Як ви розумієте вислів А. Ейнштейна “Наука не є й ніколи не буде завершеною книгою…” ?

Демонстрування відеофрагментів з коментарем учнів щодо того, які фізичні явища відбуваються.

Розв’язування завдань із задачника (1.16-1.22).

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Вивчити конспект.

– Завдання за підручником: вивчити §§ 1,3; розв’язати вправу 1 письмово

_____________________________________________________

_____________________________________________________

– Завдання за задачником: №№ 1.30,1.31

_____________________________________________________

_____________________________________________________

– Додаткове завдання: розпочати роботу над навчальним проектом № 1

_____________________________________________________

_____________________________________________________


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ФІЗИКА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА ПРО ПРИРОДУ. РЕЧОВИНА І ПОЛЕ. ФІЗИЧНІ ТІЛА Й ФІЗИЧНІ ЯВИЩА. ЕТАПИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. ЗВ’ЯЗОК ФІЗИКИ З ІНШИМИ НАУКАМИ - Плани-конспекти уроків по фізиці


ФІЗИКА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА НАУКА ПРО ПРИРОДУ. РЕЧОВИНА І ПОЛЕ. ФІЗИЧНІ ТІЛА Й ФІЗИЧНІ ЯВИЩА. ЕТАПИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. ЗВ’ЯЗОК ФІЗИКИ З ІНШИМИ НАУКАМИ