Розділ 2. БУДОВА РЕЧОВИНИ §12 . ТВЕРДІ ТІЛА 2. КРИСТАЛИ Є два типи твердих тіл – кристалічні та аморфні. Розглянемо спочатку кристалічні тіла, які часто

Розділ 3 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА & 43. АТМОСФЕРНИЙ ТИСК Наша Земля не є закритою посудиною, проте має повітряну оболонку – атмосферу, яка складається з суміші

ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ Розділ 1 Електричне поле і струм § 6. РОБОТА ТА ПОТУЖНІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ При впорядкованому русі заряджених частинок у провіднику електричне поле виконує роботу.

Розділ ІІ Механічний рух & 14. ГРАФІКИ ШЛЯХУ І ШВИДКОСТІ Визначення шляху на графіку швидкості У фізиці й математиці використовують три способи подання інформації про

ОПТИКА І КВАНТОВА ФІЗИКА РОЗДІЛ. 4 Хвильова і квантова оптика § 39. ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОЕФЕКТУ Відкриття фотоефекту мало дуже велике значення для глибшого розуміння природи світла.

РОЗДІЛ 4 МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ О Ви знаєте, як виміряти силу і шлях, а дізнаєтесь, як визначити роботу О Ви маєте уявлення про потужні

Розділ IV Механічна робота та енергія & 32. МЕХАНІЧНА РОБОТА. ПОТУЖНІСТЬ Механічна робота Механічною роботою називають переміщення тіла під дією сили. Роботу можна підрахувати за

Розділ 2. БУДОВА РЕЧОВИНИ §8 . АТОМИ ТА МОЛЕКУЛИ 1. АТОМИ Тіла складаються з речовини. Питання про будову речовини цікавило вчених ще з далекої давнини.

РОЗДІЛ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА §21 . ОКО, ФОТОАПАРАТ І КІНОАПАРАТ 1. Око 2. Фотоапарат 3. Кіноапарат і проектор Хочеш дізнатися більше? Як ми визначаємо “на

ОПТИКА І КВАНТОВА ФІЗИКА РОЗДІЛ. 4 Хвильова і квантова оптика § 42. КОРПУСКУЛЯРНО-ХВИЛЬОВИЙ ДУАЛІЗМ СВІТЛА Такі явища, як відбивання, заломлення, інтерференція, дифракція і поляризація світла,

Розділ 3 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА & 48. ПЛАВАННЯ ТІЛ Ви, звичайно, добре знаєте, що різні тіла, потрапляючи в рідину, можуть спливати на її поверхню, тонути

РОЗДІЛ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА §23 . ДИСПЕРСІЯ СВІТЛА. КОЛА 3 . ЧОМУ ЛИСТЯ ЗЕЛЕНЕ, А ТРОЯНДА ЧЕРВОНА? Чому предмети, освітлені білим світлом, ми бачимо забарвленими

Розділ 2 МЕХАНІЧНИЙ РУХ & 9. УЧИМОСЯ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ У повсякденному житті ви вже зустрічалися з фізичними задачами і навіть розв’язували їх! Ви здивовані? Наведемо

Розділ 2. БУДОВА РЕЧОВИНИ §12 . ТВЕРДІ ТІЛА 1. ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ Як ви вже знаєте, Тверді тіла зберігають об’єм і форму. Тверді тіла значно

СЛОВНИК ДЕЯКИХ ТЕРМІНІВ Абсолютний – повний, досконалий Авіаносець – корабель, на якому розміщені літаки Акваланг – пристрій для підводного плавання Акселератор – прискорювач Альтиметр –

Розділ 2. БУДОВА РЕЧОВИНИ §11 . РІДИНИ 2. МОЛЕКУЛЯРНА БУДОВА РІДИН Схематично розташування молекул у рідині показано на рис. 11.4. Молекули в рідині розташовані впритул

Розділ 3 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА & 34. ДОДАВАННЯ СИЛ. РІВНОДІЙНА Вам часто доводиться прикладати силу до того чи іншого тіла. Проте, піднімаючи портфель, чи відро

Розділ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ §1 . ФІЗИКА – НАУКА ПРО ПРИРОДУ 4. ЕЛЕКТРИЧНІ ТА МАГНІТНІ ЯВИЩА Найяскравіший приклад природного електричного явища – блискавка, що

РОЗДІЛ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА §19 . ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА 1. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПРОСТІ ДОСЛІДИ ПРОВЕДЕМО ДОСЛІДИ Занурте олівець у склянку з водою, і ви побачите, що

Розділ 2 МЕХАНІЧНИЙ РУХ & 22. КОЛИВАЛЬНИЙ РУХ У природі і техніці часто спостерігаються рухи, коли тіла (або частини тіл) послідовно відхиляються то в один,

РОЗДІЛ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА §20 . ЛІНЗИ 2. ЗБИРАЛЬНА ТА РОЗСІЮВАЛЬНА ЛІНЗИ Для вивчення лінз скористаємося шкільними моделями лінз і приладом, що дає паралельний пучок

Розділ 1 ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ &6. РОЗВИТОК ВЧЕННЯ ПРО БУДОВУ РЕЧОВИНИ Давні греки активно цікавилися будовою навколишнього світу. У вченнях старогрецьких філософів

Розділ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ §1 . ФІЗИКА – НАУКА ПРО ПРИРОДУ 1. ФІЗИЧНІ ТІЛА Фізика вивчає фізичні тіла та фізичні явища. Почнемо з розповіді

Розділ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ §4. МАКРОСВІТ, МЕГАСВІТ І МІКРОСВІТ. ВЗАЄМОДІЇ ТА СИЛИ 2. ВЗАЄМОДІЇ В МАКРОСВІТІ СИЛИ ПРУЖНОСТІ Спостереження свідчать, що в разі безпосереднього

Розділ 3 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА Дайте мені точки опри і я переверну Землю Архімед Розглядаючи різні рухи тіл, ми до цього часу не звертали увагу

Розділ ІІІ Взаємодія тіл. Сила & 20. СИЛА. ІНЕРТНІСТЬ ТІЛА. ЯВИЩЕ ІНЕРЦІЇ Сила Ми щодня спостерігаємо дію різних сил. Коли ми несемо валізу, то добре

РОЗДІЛ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА §22 . ПОМІЧНИКИ ОКА 3. ЯК УЛАШТОВАНО ТЕЛЕСКОП? Телескоп – прилад для розглядання віддалених предметів. Його, так само як і мікроскоп,

Розділ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ §6. ЯК ФІЗИКА ЗМІНЮЄ СВІТ 3. НОВІ ЗАСОБИ ЗВ’ЯЗКУ У школі або вдома ви користуєтеся сучасними засобами зв’язку, найулюбленішим з

Розділ ІІІ ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА &27. Вимірювання сили ✓ Що таке деформація тіла? Наведіть приклади деформацій. ✓ Як визначити ціну поділки шкали приладу? 1. Використовуючи

Розділ 1 ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ &3. ФІЗИЧНІ ЯВИЩА, ПРОЦЕСИ І ТІЛА Мова фізики – це мова, у якій використовують спеціальні терміни: явище,

Розділ 3 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА &23. ІНЕРТНІСТЬ ТІЛА. МАСА ТІЛА Спостереження 1. М’яч падає на поверхню Землі, а потім відскакує від неї – це приклад

РОЗДІЛ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА §20 . ЛІНЗИ 1. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЛІНЗИ Кожному з вас знайомі “збільшувальні” та “зменшувальні” стекла (рис. 20.1). У чому ж полягає

Розділ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ §7. ВИДАТНІ ВЧЕНІ – НАШІ СПІВВІТЧИЗНИКИ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ УМОВ (1846 – 1915) Народився в Симбірську (Росія). Понад 20 років (з

ФІЗИЧНІ ЗАДАЧІ НАВКОЛО НАС 1. Чи є у вас удома однакові тіла, виготовлені з різних речовин? Назвіть такі тіла й речовини, з яких їх виготовлено.

Розділ ІІІ ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА &35. Тиск у нерухомих рідинах і газах 1. Тверді тіла чинять тиск на опору внаслідок дії на них сили тяжіння.

Розділ ІІ Механічний рух & 12. ВІДНОСНІСТЬ РУХУ Рух і спокій – поняття відносні Коли кажуть, що рух відносний, то мають на увазі, що переміщення,

РОЗДІЛ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА §24 . СИЛА СВІТЛА Й ОСВІТЛЕНІСТЬ 4. ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ ОСВІТЛЕННЯ? Вибір правильного освітлення дуже важливий для продуктивного навчання, роботи, повноцінного

РОЗДІЛ 3 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА ЧАСТИНА І. СИЛА. ВИДИ СИЛ & 21. ТЕРТЯ. СИЛА ТЕРТЯ Французький фізик Гійом Амонтон (1663-1705), розмірковуючи про роль тертя, писав:

ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ Розділ 2 Електромагнітне поле §13.ІНДУКЦІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ. ПОТІК МАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ Електричне поле характеризується векторною величиною – напруженістю електричного поля. Треба ввести величину, що характеризує

РОЗДІЛ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА §13 . ВЛАСТИВОСТІ Й ДІЇ СВІТЛА 1. НАЙЛЕГШЕ, НАЙШВИДШЕ Й… НАЙМОГУТНІШЕ! Чи можна уявити собі що-небудь легше за світло? В англійській

Розділ І ФІЗИКА ЯК ПРИ РОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ &4. Фізика й навколишній світ ✓ Що вивчає фізика? ✓ Як фізика вивчає навколишній світ?

Розділ ІІ МЕХАНІЧНИЙ РУХ &19. Рівноприскорений рух. Прискорення ✓ У чому полягає відмінність між рівномірним і нерівномірним рухами? ✓ Яку фізичну величину називають векторною? 1.

Розділ І Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ І Виберіть правильний варіант відповіді: 1. Фізика – це наука про: А: космос;

ВІДПОВІДІ ДО ЗАДАЧ І ВПРАВ 3. Грім, веселка. 10. 13 см3. 15. Завдяки дифузії. 18. При вищій температурі дифузія відбувається швидше. 21. Об’єм; швидкість; об’єм;

Розділ 2 МЕХАНІЧНИЙ РУХ & 10. ГРАФІКИ РІВНОМІРНОГО РУХУ Спортсмен, велосипед якого має спідометр, рухається по трасі (рис. 10.1). Швидкість руху, яку показує спідометр у

РОЗДІЛ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА §16 . ТІНЬ І ПІВТІНЬ 1. ТІНЬ І ПІВТІНЬ Усім добре знайомі тіні предметів (рис. 16.1). Форма тіні нагадує форму предмета,

Розділ ІІ Механічний рух ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ ІІ – Механічним рухом називають зміну положення тіла відносно інших тіл з часом. – Швидкість руху, шлях або час

Розділ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ §7. ВИДАТНІ ВЧЕНІ – НАШІ СПІВВІТЧИЗНИКИ БОРИС ЄВГЕНОВИЧ ПАТОН (народився у 1918 році) Народився в Києві. Закінчив Київський політехнічний інститут.

Розділ ІІ Механічний рух ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ ІІ Виберіть правильний варіант відповіді: 1. Яка з вказаних швидкостей: 72 км/год. чи 25 м/с більша: А: 72

РОЗДІЛ 3 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА ЧАСТИНА ІІ. ТИСК. ЗАКОН АРХІМЕДА. ПЛАВАННЯ ТІЛ & 26. СПОЛУЧЕНІ ПОСУДИНИ. МАНОМЕТРИ Щоранку, прокидаючись, ми поспішаємо вмитись. А чи знаєте

РОЗДІЛ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА §22 . ПОМІЧНИКИ ОКА 1. ВАДИ ЗОРУ ТА ЇХНЄ ВИПРАВЛЕННЯ За допомогою лінз можна виправляти вади зору. Мабуть, ви помічали, що

РОЗДІЛ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА §17 . ВІДБИТТЯ СВІТЛА 3. РОЗСІЯНЕ ВІДБИТТЯ ПРОВЕДЕМО ДОСЛІД Направимо тепер пучок світла на аркуш паперу. Цього разу ми побачимо не

Роздiл 2 МЕХАНІЧНИЙ РУХ – Тіло відліку – Система відліку – Матеріальна точка -Траєкторія – Шлях – Переміщення – Рівномірний прямолінійний рух – Швидкість рівномірного

РОЗДІЛ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА §15 . ПРЯМОЛІНІЙНІСТЬ ПОШИРЕННЯ СВІТЛА 3. ПРЯМОЛІНІЙНІСТЬ ПОШИРЕННЯ СВІТЛА Як свідчить дослід, світло в порожнечі (вакуумі) або однорідному середовищі поширюється прямолінійно.

Розділ 4 МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ &44. МАШИНИ ТА МЕХАНІЗМИ Знаряддя, яке тримає людина під час виконання роботи, повторює ті рухи, які виконує рука. Наприклад,

Розділ 3 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА & 32. СИЛА ПРУЖНОСТІ. ЗАКОН ГУКА Ви пробігли по піску, пройшлись по ріллі – за вами потягнувся ланцюжок слідів. Залишає

МЕХАНІЧНІ І ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ Розділ 3 Коливання і хвилі § 30. ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ Електромагнітні хвилі поглинаються, відбиваються і заломлюються,

УЗАГАЛЬНЮЮЧЕ ПОВТОРЕННЯ КУРСУ ФІЗИКИ 7 КЛАС БУДОВА РЕЧОВИНИ Густина речовини – це фізична величина, яка визначається відношенням маси Тіла до його об’єму: де р (ро)

Розділ 4 МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРІЯ & 55. МАШИНИ І МЕХАНІЗМИ. ПРОСТІ МЕХАНІЗМИ Людина впродовж багатьох століть створила безліч культурних цінностей. Ми милуємось і захоплюємось

ДОДАТКИ Додаток 2 КАБІНЕТ ФІЗИКИ 1. Кабінет повинен бути обладнаний: Лабораторними столами і стільцями; Демонстраційним столом; Шафами для збереження навчального обладнання для лабораторних та практичних

ОПТИКА І КВАНТОВА ФІЗИКА РОЗДІЛ. 4 Хвильова і квантова оптика § 33. ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ СВІТЛА Перед тим, як розпочати розгляд явища інтерференції світла, з’ясуємо спочатку, що

Розділ 3 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА & 36. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ Розглядаючи взаємодію тіл, ми неодноразово звертали увагу на те, що тіла, діючи одне на одне, змінюють

Розділ 2 МЕХАНІЧНИЙ РУХ & 23. МАЯТНИКИ Коливання різних тіл розрізняються періодом, частотою, амплітудою. Але, наприклад, у коливаннях іграшки, підвішеної на гілці новорічної ялинки, й

Розділ ІІІ ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА &40. Плавання суден. Повітроплавання ✓ Чому сталевий цвях тоне у воді, а корабель, корпус якого виготовлений зі сталі, плаває і

Розділ 3 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА &33. ГІДРАВЛІЧНІ МАШИНИ На законі Паскаля грунтується будова і дія гідравлічних машин. Гідравлічні машини (з грец. гідравлікос – водяний) –

Розділ 4 МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ &42. МЕХАНІЧНА ЕНЕРГІЯ ТА ЇЇ ВИДИ Для роботи двигунів, які надають руху автомобілям, тракторам, тепловозам, літакам, потрібне пальне, яке

Розділ 1 ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ &13. ФІЗИКА В ПОБУТІ, ТЕХНІЦІ, ВИРОБНИЦТВІ Фізика є основою техніки. Це свідчить про те, що різні технічні

Розділ 3 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА &38. ВИШТОВХУВАЛЬНА СИЛА. ЗАКОН АРХІМЕДА Спостереження. Чому важко занурити м’яч у воду і чому, як тільки ми його відпустимо, він

Розділ ІІІ Взаємодія тіл. Сила & 19. МАСА ТІЛА. ГУСТИНА РЕЧОВИНИ Визначення маси тіла. Масу тіла позначають літерою т, і визначають за допомогою важільних терезів.

Роздiл 2 МЕХАНІЧНИЙ РУХ &16. ТРАЄКТОРІЯ. ШЛЯХ. ПЕРЕМІЩЕННЯ У природі, техніці, побуті існує багато видів механічного руху тіл. Найпростішим з них є поступальний. Рух автомобіля

СЛОВНИК ФІЗИЧНИХ ТЕРМІНІВ А Аеростат – апарат для повітроплавання, легший за повітря, наповнюється воднем або гелієм. Амплітуда коливань А – це найбільше відхилення тіла від

Розділ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ §2. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ДОСЛІД 1. СПОСТЕРЕЖЕННЯ – ПОШУК ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ Уважно спостерігаючи природні явища, люди помічали в них певні закономірності. Так,

РОЗДІЛ 3 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА ЧАСТИНА ІІ. ТИСК. ЗАКОН АРХІМЕДА. ПЛАВАННЯ ТІЛ & 29. СУДНОПЛАВСТВО ТА ПОВІТРОПЛАВАННЯ Сталевий брусок у воді тоне, проте сталеві судна

РОЗДІЛ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА §23 . ДИСПЕРСІЯ СВІТЛА. КОЛА 2. ЯК ОКО РОЗРІЗНЯЄ КОЛЬОРИ? На сітківці ока розташовано світлочутливі елементи – нервові закінчення, які називають

Розділ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ §3 . ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ 1. НАЙВАЖЛИВІШІ ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ Фізичні тіла і явища характеризують фізичними величинами. Деякі з них вам уже

Розділ IV Механічна робота та енергія & 37. КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ МЕХАНІЗМІВ (ККД) В більшості пристроїв, машин і механізмів відбувається передача і перетворення енергії. Для

Розділ 3 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА &34. СПОЛУЧЕНІ ПОСУДИНИ Спостереження. На столі стоїть наповнений прозорий чайник (мал. 169). Що треба зробити, щоб налити чай у чашку?

МЕХАНІЧНІ І ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ Розділ 3 Коливання і хвилі § 24.ПОШИРЕННЯ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ У ПРУЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. ПОПЕРЕЧНІ ТА ПОЗДОВЖНІ ХВИЛІ. ДОВЖИНА ХВИЛІ Поширення

Розділ 3 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА & 46. НАСОСИ Те, що рідина в трубці може підніматися за поршнем, люди здавна помітили і почали використовувати для підняття

РОЗДІЛ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА §14 . ДЖЕРЕЛА ТА ПРИЙМАЧІ СВІТЛА 2. ПРИЙМАЧІ СВІТЛА Приймачами світла називають тіла та пристрої, у яких під дією світла, що

Розділ 3 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА &35. АТМОСФЕРНИЙ ТИСК. БАРОМЕТРИ Нашу планету Земля оточує потужна газова оболонка, яку називають атмосферою (з грец. атмос – пара і

Розділ 2 МЕХАНІЧНИЙ РУХ & 14. МАТЕРІАЛЬНА ТОЧКА. СИСТЕМА ВІДЛІКУ Матеріальна точка. Далекий супутник, що рухається в нічному небі, здається світною точкою, і нас можуть

Розділ 1 ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ – Спостереження – Досліди – Науковий експеримент – Теорія – Фізичні явища, процеси і тіла – Фізичні

Розділ 1 ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ & 9. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ Для вимірювань під час проведення наукових досліджень, виготовлення деталей машин і механізмів

Розділ ІІІ Взаємодія тіл. Сила & 29. МАНОМЕТРИ. НАСОСИ. ГІДРАВЛІЧНИЙ ПРЕС Металічний манометр Манометром називають прилад, призначений для вимірювання тисків, що значно більші чи менші

Розділ 1 ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ & 10. ІСТОРИЧНИЙ ХАРАКТЕР ФІЗИЧНОГО ЗНАННЯ Фізика як наука не лише задовольняє потреби людини щодо пізнання

РОЗДІЛ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА §14 . ДЖЕРЕЛА ТА ПРИЙМАЧІ СВІТЛА 1. ДЖЕРЕЛА СВІТЛА Джерелами світла називають тіла, що випромінюють світло. ТЕПЛОВІ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА ПРОВЕДЕМО ДОСЛІД

Розділ ІІІ ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА &38. Манометри і насоси ✓ Якими приладами можна вимірювати тиск рідини або газу, якщо він значно перевищує атмосферний? 1. Для

Розділ ІІІ ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА &25. Густина речовин ✓ Чи завжди два тіла, які мають однакові об’єми, мають однакову масу? ✓ Як можна визначити об’єм

ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ Розділ 1 Електричне поле і струм § 1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ Перед тим, як почати розгляд електричного поля та його властивостей, пригадаємо, що ви вивчали

Розділ 3 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА & 45. БАРОМЕТРИ Для вимірювання атмосферного тиску використовують барометри (від грец. baros – вага, metreo – вимірюю). Фактично барометри є

Розділ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ §7. ВИДАТНІ ВЧЕНІ – НАШІ СПІВВІТЧИЗНИКИ CЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ КОРОЛЬОВ (1907 – 1966) Народився у Житомирі. Навчався спочатку в Одесі, а

Розділ ІІ Механічний рух & 10. ЯК ОПИСУЮТЬ МЕХАНІЧНИЙ РУХ Механічним рухом називають зміну положення тіла відносно інших тіл Предмети, відносно яких ми визначаємо свій

Розділ IV Механічна робота та енергія ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ IV Виберіть правильний варіант відповіді: 1.Яку роботу виконує сила 20 Н, яка переміщує тіло на віддаль

Розділ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ §7. ВИДАТНІ ВЧЕНІ – НАШІ СПІВВІТЧИЗНИКИ ОЛЕКСАНДР ТЕОДОРОВИЧ СМАКУЛА (1900-1983) Народився на Тернопільщині. Після закінчення гімназії в Тернополі виїхав для

Розділ 1 ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ & 2. ФІЗИЧНІ ЯВИЩА Й ФІЗИЧНІ ТІЛА У природі (живій і неживій) постійно відбуваються різні зміни.

Розділ 1 ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ & 3. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ Ми знаємо, що шматочок льоду у теплій кімнаті перетвориться на воду.

Розділ 1 ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ & 4. РЕЧОВИНА І ПОЛЕ Ми беремо в руки підструганий олівець і проводимо на білому папері

Розділ 3 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА &28. ДИНАМОМЕТРИ. ВИМІРЮВАННЯ СИЛ Будова динамометра (з грец. динаміс – сила; метрео – вимірюю) грунтується на тому, що сила пружності

Розділ 4 МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ &45. ПРОСТІ МЕХАНІЗМИ Тисячоліття тому люди виконували всі роботи за допомогою сили своїх м’язів. Із часом вони винайшли різні

РОЗДІЛ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА §24 . СИЛА СВІТЛА Й ОСВІТЛЕНІСТЬ 2. ОСВІТЛЕНІСТЬ Щоб визначити, як освітлена поверхня, уведено фізичну величину освітленість. Освітленість позначають E і

Розділ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ §7. ВИДАТНІ ВЧЕНІ – НАШІ СПІВВІТЧИЗНИКИ Багато видатних фізиків і інженерів, що здобули світову славу, народилися в Україні, працювали й

РОЗДІЛ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА §20 . ЛІНЗИ 4. ПОБУДОВА ЗОБРАЖЕННЯ В ЛІНЗІ Промені, що виходять з однієї точки (точкового джерела світла), після заломлення в лінзі

Розділ 2. БУДОВА РЕЧОВИНИ §11 . РІДИНИ 1. ВЛАСТИВОСТІ РІДИН Найпоширеніша на Землі рідина – вода, хоча, як ми побачимо, вона має деякі виняткові властивості.

Розділ 3 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА & 39. ТИСК ГАЗІВ Повітря, яким ми надуваємо гумову кульку чи накачуємо камеру велосипеда, чинить тиск на пружні оболонки, збільшуючи

Розділ ІІ Механічний рух &11. РІВНОМІРНИЙ ПРЯМОЛІНІЙНИЙ РУХ Ознайомимося з фізичною величиною, яка поєднує в собі відстань і час, – зі швидкістю, яку позначають літерою

Розділ І Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ І – Фізика – це наука, що вивчає найпростіші і разом з тим найзагальніші

Розділ ІІ Механічний рух & 18. КОЛИВАЛЬНИИ РУХ. МАЯТНИКИ Коливання часто можна спостерігати в природі і техніці. Коливаються легені при диханні, коливається маятник механічного годинника

ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ Розділ 2 Електромагнітне поле § 19. ТРАНСФОРМАТОР. ВИРОБНИЦТВО, ПЕРЕДАЧА ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ Однією з важливих переваг змінного струму над постійним є те,

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ЗАНЯТТЯ § 55. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ Упродовж багатьох сторіч штучні, тобто антропогенні, джерела забруднення навколишнього середовища не впливали помітно на екологічні процеси,

РОЗДІЛ 3 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА ЧАСТИНА ІІ. ТИСК. ЗАКОН АРХІМЕДА. ПЛАВАННЯ ТІЛ & 23. ТИСК ГАЗІВ І РІДИН. ЗАКОН ПАСКАЛЯ Чому збільшується об’єм гумової повітряної

РОЗДІЛ 4 МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ & 34. МОМЕНТ СИЛИ. УМОВА РІВНОВАГИ ВАЖЕЛЯ Проведіть дослід. Візьміть довгу лінійку та розмістіть її на опорі так, як

Розділ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ §4. МАКРОСВІТ, МЕГАСВІТ І МІКРОСВІТ. ВЗАЄМОДІЇ ТА СИЛИ 1. МАКРОСВІТ, МЕГАСВІТ І МІКРОСВІТ МАКРОСВІТ Сукупність навколишніх тіл, які можна спостерігати

Розділ І Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання & 7. ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩІ ТА ОБ’ЄМУ Для визначення площі деякої плоскої геометричної фігури досить зробити два

РОЗДІЛ 4 МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ & 35. РУХОМИЙ І НЕРУХОМИЙ БЛОКИ Перший блок було винайдено, коли через колесо, що обертається навколо осі, невідомий механік

Розділ 1 ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ & 11. ВИДАТНІ ВЧЕНІ-ФІЗИКИ Зрозуміти будову навколишнього світу люди намагалися дуже давно. Давньогрецькі вчені Філолай, Аристарх

Розділ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ §3 . ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ 2. ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ Пристрої, за допомогою яких вимірюють фізичні величини, називають вимірювальними приладами. Найпростішим і добре

Розділ ІІІ Взаємодія тіл. Сила ПІДСУМКИ РОЗДІЛУ ІІІ – Якщо на тіло діє нескомпенсована сила, швидкість тіла буде змінюватися: збільшуватися, зменшуватися чи змінювати напрям. –

Розділ 3 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА &30. ДОДАВАННЯ СИЛ. РІВНОДІЙНА СИЛ Звичайно на будь-яке рухоме тіло діє не одне, а одразу кілька оточуючих тіл. Наприклад, коли

РОЗДІЛ 3 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА ЧАСТИНА І. СИЛА. ВИДИ СИЛ & 15. ІНЕРТНІСТЬ ТІЛА. МАСА Згадайте: на зупинці ви заходите в автобус. Усі місця зайняті,

Розділ 2 МЕХАНІЧНИЙ РУХ & 15. ТРАЄКТОРІЯ Коли ви пишете, кінчик ручки, рухаючись, залишає на папері слід – лінію. Ці лінії складаються з послідовності точок

Розділ 3 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА & 26. МАСА ТІЛА Кулька для гри в пінг-понг від удару ракеткою набуває значної швидкості. Ударивши цією самою ракеткою по

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА З життя вчених Одним з найвеличніших механіків світу був знаменитий Архімед (близько 287- 212 рр. до н. е.). Ще навчаючись в Александрії (Єгипет),

Розділ ІІІ Взаємодія тіл. Сила & 22. СИЛА ПРУЖНОСТІ. ЗАКОН ГУКА. ДИНАМОМЕТРИ Види деформацій Деформацією називають зміну форми і розмірів тіла. Перелічимо види деформації. Деформація

Розділ 1 ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ &12. ІСТОРИЧНИЙ ХАРАКТЕР ФІЗИЧНОГО ЗНАННЯ. ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ У РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ ФІЗИКИ Основоположні фізичні теорії завжди

Розділ IV Механічна робота та енергія & 34. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ Перетворення енергії Перетворення енергії з одного виду в інший постійно відбуваються в природі

РОЗДІЛ 3 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА ЧАСТИНА І. СИЛА. ВИДИ СИЛ & 20. СИЛА ТЯЖІННЯ. ВАГА ТІЛА. НЕВАГОМІСТЬ Якщо відпустити, наприклад, олівець, він обов’язково впаде. Якщо

Розділ 3 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА &26. СИЛА ТЯЖІННЯ Чому всі підкинуті вгору тіла падають на Землю? Чому на санчатах легко з’їжджати згори, а вгору їх

Розділ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ §1 . ФІЗИКА – НАУКА ПРО ПРИРОДУ 5. ОПТИЧНІ ЯВИЩА Оптичними, або світловими, явищами називають явища, пов’язані зі світлом. Про

ЯК ОРГАНІЗУВАТИ СВОЄ НАВЧАННЯ Як працювати з підручником 1. Прочитайте назву параграфа або будь-якого тексту, уявіть, про що повинно йтися в ньому. 2. Прочитайте текст

РОЗДІЛ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА §17 . ВІДБИТТЯ СВІТЛА 1. ЧОМУ МИ БАЧИМО ПРЕДМЕТИ? Більшість навколишніх предметів ми бачимо завдяки тому, що вони відбивають світло, яке

Розділ 1 ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ &10. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ МОЛЕКУЛ До основних дослідних доказів того, що молекули рухаються, належить явище, яке першим

Розділ 3 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА & 38. ТИСК РІДИН Досі ми розглядали взаємодію твердих тіл. Проте тверді тіла дуже часто взаємодіють також із рідинами і

РОЗДІЛ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА §24 . СИЛА СВІТЛА Й ОСВІТЛЕНІСТЬ 1. Сила світла 2. Освітленість 3. Як залежить освітленість від кута падіння світла? 4. Як

Розділ І Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання & 6. ПОХИБКИ. ОЦІНЮВАННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ Вимірювання. Ціна поділки шкали приладу Метою вимірювання є встановлення дослідним

РОЗДІЛ 3 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА ЧАСТИНА ІІ. ТИСК. ЗАКОН АРХІМЕДА. ПЛАВАННЯ ТІЛ & 28. УМОВИ ПЛАВАННЯ ТІЛ У побуті для приготування розчину солі певної густини

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ЗАНЯТТЯ § 56. ФІЗИКА І ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ Фізика безпосередньо впливає на інші науки, як природничі, так і гуманітарні, забезпечує їх швидкий розвиток, а також

Розділ 4 МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРІЯ & 52. МЕХАНІЧНА ЕНЕРГІЯ. ПОТЕНЦІАЛЬНА ЕНЕРГІЯ Енергія. Механічна енергія. Слово енергія зустрічається в різних словосполученнях: електрична енергія, сонячна енергія,

Розділ 2 МЕХАНІЧНИЙ РУХ & 16. ШЛЯХ. ПЕРЕМІЩЕННЯ Шлях. Автомобіль і катер мають дістатися з пункту А до пункту B (мал. 2.22). Чим розрізняються рухи

Розділ 3 ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА & 49. СУДНОПЛАВСТВО. ПОВІТРОПЛАВАННЯ Плавання суден. З давніх-давен люди використовували ріки, озера, моря як шляхи сполучення. Водні шляхи й сьогодні

ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ Розділ 1 Електричне поле і струм § 9. ЕЛЕКТРИЧНИЙ і СТРУМ У НАПІВПРОВІДНИКАХ У 9 класі ви вивчали матеріал, який стосується напівпровідників і електричного

РОЗДІЛ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА §13 . ВЛАСТИВОСТІ Й ДІЇ СВІТЛА 3. ЩО НАМ ДАРУЄ ЗІР? Світло “годує” і розум, і серце: ранок радує нас ніжними

РОЗДІЛ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА §21 . ОКО, ФОТОАПАРАТ І КІНОАПАРАТ 3. КІНОАПАРАТ І ПРОЕКТОР Око й фотоапарат утворюють зменшені дійсні зображення предметів, розташованих звичайно на

Розділ ІІІ ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА &33. Тиск твердих тіл ✓ Від чого залежить результат дії сили? 1. Як ви думаєте, чи завжди дія однієї і

АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА Розділ 5 Атомна і ядерна фізика § 46. СПЕКТРОСКОП. СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ Явище дисперсії світла покладено в основу пристрою призматичних спектральних приладів:

Розділ 4 МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ – Механічна робота – Потужність – Механічна енергія та її види – Закон збереження та перетворення енергії в механічних

Page 1 of 212