ФОБІЇ

Культурологічний словник

ФОБІЇ (від грец. phobos – страх) – нав’язливі стани страху, побоювань.
ФОБІЇ