Фонд соціального страхування на випадок безробіття

ФІНАНСИ

Розділ 10.

ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ

10.2. Фонди державного соціального страхування

10.2.3. Фонд соціального страхування на випадок безробіття

Фонд соціального страхування на випадок безробіття є самостійною фінансовою системою, яка має сприяти забезпеченню ефективної зайнятості, створенню нових робочих місць, надавати матеріальну допомогу та соціальні послуги на випадок безробіття.

Джерелами формування коштів Фонду є:

– страхові внески страхувальників – роботодавців;

– страхові внески застрахованих

осіб;

– асигнування з Державного бюджету;

– суми фінансових санкцій і адміністративних штрафів;

– благодійні внески підприємств, організацій, установ та фізичних осіб;

– кошти служби зайнятості за надані послуги підприємницьким структурам;

– інші надходження.

Розмір страхових внесків щорічно за поданням Кабінету Міністрів України встановлюється Верховною Радою України.

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття створюється на державному та місцевому рівнях.

На державному рівні основними напрямами використання

фонду є:

– розвиток центрів підготовки, навчання та профорієнтації вивільнюваних працівників;

– проведення наукових досліджень з проблем рівноваги ринку праці та зайнятості населення;

– надання допомоги державним та місцевим центрам зайнятості;

– відшкодування Пенсійному фонду України витрат, пов’язаних із достроковим виходом на пенсію осіб відповідно до Закону України “Про зайнятість населення”;

– фінансування витрат на утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, управління Фондом;

– створення резерву коштів Фонду;

– утримання інформаційно-обчислювальних центрів поліграфічної бази Фонду;

– створення гуртожитків та тимчасового житла для осіб без певного місця проживання;

– та інше.

На місцевому рівні кошти Фонду використовуються для:

– професійної орієнтації населення, професійного навчання вивільнюваних працівників і безробітних, сприяння їх працевлаштуванню;

– виплати допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги по безробіттю;

– надання безпроцентної позики безробітним для заняття підприємницькою діяльністю;

– виплати допомоги на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні;

– виплати дотації роботодавцю на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних;

– організації додаткових робочих місць у галузях народного господарства;

– інших витрат, пов’язаних із соціальним захистом прав громадян держави на працю.

Фонд є некомерційною самоврядною організацією. Кошти фонду не включаються до складу Державного бюджету України і не можуть бути використані на будь-які інші цілі. Держава є гарантом забезпечення застрахованих осіб та надання їм відповідних соціальних послуг.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Фонд соціального страхування на випадок безробіття - Фінансовий ринок


Фонд соціального страхування на випадок безробіття