Фонд соціального страхування від нещасних випадків

ФІНАНСИ

Розділ 10.

ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ

10.2. Фонди державного соціального страхування

10.2.4. Фонд соціального страхування від нещасних випадків

Страхування від нещасного випадку та професійного захворювання є самостійним видом загальнообов’язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист з охорони життя та здоров’я громадян у процесі їх трудової діяльності.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків створений з метою проведення профілактичних заходів

з охорони праці, відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків, відшкодування їм завданої матеріальної та моральної шкоди. Страхування від нещасного випадку може бути обов’язковим і добровільним. Обов’язковому страхуванню підлягають:

– особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту);

– учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт;

– особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та залучаються до трудової діяльності на

виробництві.

Добровільно, за письмовою заявою, можуть застрахуватися:

– священнослужителі, церковнослужителі та особи, які працюють у релігійних організаціях на виборних посадах;

– особи, які забезпечують себе роботою самостійно;

– громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності.

Фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків здійснюється за рахунок:

– внесків роботодавців (для підприємств – з віднесенням на валові витрати виробництва, для бюджетних установ та організацій – з асигнувань, виділених на їх утримання та забезпечення);

– прибутку від розміщення тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках;

– штрафних санкцій за порушення законодавства з безпеки праці;

– добровільних внесків;

– інших надходжень.

Страхові тарифи диференційовані по групах галузей економіки (видах робіт) залежно від класу професійного ризику виробництва і їх розмір встановлюється законом.

Наймані працівники не несуть ніяких витрат на страхування від нещасного випадку.

Розміри страхових внесків страхувальників обчислюються:

– для роботодавців – у відсотках до сум фактичних виплат на оплату праці найманих працівників;

– для добровільно застрахованих осіб – у відсотках до мінімальної заробітної плати.

Розрахунок розміру страхового внеску для кожного

Підприємства провадиться Фондом соціального страхування від нещасних випадків.

Використовуються кошти Фонду страхування від нещасних випадків на:

– виплату пенсії по інвалідності;

– виплату пенсії у зв’язку з втратою годувальника;

– виплати втраченого заробітку;

– виплати одноразової допомоги потерпілому і членам сім’ї потерпілого;

– фінансування витрат на медичну і соціальну допомогу потерпілим.

Управління коштами здійснює некомерційна самоврядна організація – Фонд соціального страхування від нещасних випадків, який діє під контролем держави, представників застрахованих осіб і роботодавців.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Фонд соціального страхування від нещасних випадків - Фінансовий ринок


Фонд соціального страхування від нещасних випадків