ФОНД

Культурологічний словник

ФОНД (франц. fond, від лат. fundus – основа) – 1) Запаси, ресурси, нагромадження; капітал. 2) Кошти або матеріальні засоби, призначені для якої-небудь мети (напр., Ф. матеріального заохочення). 3) Цінні папери, що дають прибуток.
ФОНД