Фондові операції

Фондові операції (фондовые операции) – операції з цінними паперами (облігаціями та акціями) – кредитування під заставу цінних паперів, купівля цінних паперів банками за власний рахунок (банківські інвестиції). Широко розповсюджені: купівля облігацій державних позик як форма кредитування держави банками; видача кредитів під цінні папери; розміщення випущених нових паперів; купівля і продаж цінних паперів на ринках за дорученням і за рахунок клієнтів; зберігання цінних паперів клієнтів та управління ними.
Фондові операції