Форма емісії

Форма емісії – випуск різних форм грошей у готівковій і безготівковій формах залежно від зростання товарної маси, темпів інфляції, швидкості обертання грошей та інших чинників. Основними Ф. е. є: 1) депозитна (зростання залишків на депозитах комерційних банків внаслідок збільшення центральним банком своїх кредитних вкладень шляхом надання позик і наступного кредитування банками клієнтів); 2) бюджетна (на покриття дефіциту державного бюджету та інших державних витрат шляхом придбання центральним банком цінних паперів); 3) банкнотна (випуск банкнот і монет центральним банком); 4) казначейська (випуск казначейством, яке володіє відповідним правом, казначейських білетів і монет); 5) регулятивна (випуск окремих форм грошей з метою вдосконалення структури грошової маси); 6) депозитна (випуск грошей у господарський обіг шляхом створення безготівкових платіжних засобів – збільшення кредитів комерційних банків шляхом зростання їх депозитної основи) та ін.
Форма емісії