ФОРМАЦІЯ

Екологія – охорона природи

ФОРМАЦІЯ – 1) сукупність асоціацій, подібних за рослинними домінантами – до головного шару біотичного угруповання та в ідеальному випадку з однаковим видовим складом едифікаторів; 2) сполучення геол. тіл або комплексів порід, об’єднаних у параген., стратиграфічному, тектонічному або в будь-якому ін. відношенні. Дуже багатозначний термін.
ФОРМАЦІЯ - Довідник з екології


ФОРМАЦІЯ