ФОРМАТУВАННЯ СТОВПЧИКІВ (СЕКТОРІВ)

Розділ 4 Табличний процесор

& 18. Створення діаграм

18.4. ФОРМАТУВАННЯ СТОВПЧИКІВ (СЕКТОРІВ)

Для зміни зовнішнього виду всіх стовпчиків клацніть на будь-якому стовпчику і скористайтеся тими ж командами, що і для зміни фону діаграми.

Для зміни зовнішнього виду одного із стовпчиків виділіть всі стовпчики, а потім – той стовпчик, який треба змінити, і також скористайтеся тими ж командами, що і для зміни фону діаграми.

Так після виконання певних дій форматування діаграми Найвищі вершини гір вийшло таке зображення, як на рис.

4.67.

-Перевірити свої знання, пройти тест 2 і розгадати кросворд ви зможете на диску.

 ФОРМАТУВАННЯ СТОВПЧИКІВ (СЕКТОРІВ)

Рис. 4.57

ВПРАВА 44

Завдання. Створити таблицю, як на рис. 4.58. та побудувати на основі цих даних кругову та стовпчасту діаграми.

 ФОРМАТУВАННЯ СТОВПЧИКІВ (СЕКТОРІВ)

Рис. 4.58

1. Створіть таблицю за зразком.

2. Побудуйте на основі її даних стовпчасту діаграму, як на рис. 4.59.

 ФОРМАТУВАННЯ СТОВПЧИКІВ (СЕКТОРІВ)

Рис. 4.59

А) Виділіть необхідний для побудови діаграми діапазон А1 :В5.

Б) Перейдіть до вкладки Вставлення. В області Діаграми оберіть тип діаграми –  ФОРМАТУВАННЯ СТОВПЧИКІВ (СЕКТОРІВ)

(Стовпчаста). У випадаючому списку оберіть перший зразок-діаграму побудовано.

3. Виконайте форматування діаграми.

А) Змініть назву діаграми, клацнувши на області назви та ввівши необхідний текст. За потреби змініть розмір шрифту.

Б) Заберіть легенду діаграми, клацнувши на ній та натиснувши клавішу Del (легенда є доцільною, коли в стовпчастій діаграмі наводиться більше одного ряду даних).

В) Додайте до діаграми підпис вертикальної осі.

Виділіть діаграму та зайдіть до вкладки Макет. На панелі Підписи оберіть інструмент  ФОРМАТУВАННЯ СТОВПЧИКІВ (СЕКТОРІВ) (Назви осей).

У випадаючому списку інструмента оберіть Назва головної вертикальної осі ► Обернена назва. Введіть потрібну назву осі.

Г) Додайте написи даних над стовпчиками діаграми.

Виділіть діаграму та зайдіть до вкладки Макет.

На панелі Підписи оберіть інструмент  ФОРМАТУВАННЯ СТОВПЧИКІВ (СЕКТОРІВ) (Підписи даних).

У випадаючому списку інструмента оберіть Коло вершини, зовні.

г) Змініть колір фону області діаграми та області побудови діаграми. Виділіть область діаграми. Увійдіть до вкладки Формат.

У вікні Стилі фігур оберіть інструмент Заливка фігури та виконайте необхідну заливку.

Аналогічно виконайте заливку області побудови діаграми.

Д) Відформатуйте стовпчики діаграми.

Клацніть на першому стовпчику (будуть виділені усі стовпчики). Клацніть на першому стовпчику ще раз (буде виділено тільки один стовпчик). Виконайте заливку першою стовпчика.

Аналогічно виділіть і наступні стовпчики та змініть їх заливку.

Виділіть усі стовпчики.

Увійдіть до вкладки Формат. У вікні Стилі фігур оберіть інструмент Ефекти для фігур ► Тінь та встановіть потрібну тінь.

4. Побудуйте кругову діаграму за зразком на рис. 4.60.

 ФОРМАТУВАННЯ СТОВПЧИКІВ (СЕКТОРІВ)

Рис. 4.60

А) Виділіть необхідний для побудови діаграми діапазон А1 :В5.

Б) Перейдіть до вкладки Вставлення. В області Діаграми оберіть тип діаграми –  ФОРМАТУВАННЯ СТОВПЧИКІВ (СЕКТОРІВ) (Секторна). У випадаючому списку оберіть перший зразок – діаграму побудовано.

5. Відформатуйте діаграми.

А) Змініть назву діаграми, клацнувши на області назви та увівши необхідний текст.

Б) Додайте написи даних зовні секторів діаграми у вигляді відсотків. Виділіть діаграму та зайдіть до вкладки Макет.

На панелі Підписи оберіть інструмент  ФОРМАТУВАННЯ СТОВПЧИКІВ (СЕКТОРІВ) (Підписи даних).

У випадаючому списку інструмента оберіть Коло вершини, зовні.

Ще раз оберіть інструмент Підписи даних та у випадаючому списку оберіть команду Інші параметри підпису даних.

У діалоговому вікні (рис. 4.61). що відкрилося, зніміть галочку навпроти Значення та поставте галочку навпроти Відсотки.

В) Змініть колір фону області діаграми (аналогічно до стовпчастої діаграми).

 ФОРМАТУВАННЯ СТОВПЧИКІВ (СЕКТОРІВ)

Рис. 4.61

Г) Відформатуйте сектори діаграми (аналогічно до стовпчастої діаграми).

6. Збережіть документ у файлі з ім’ям Впр44_Прізвище.

Висновки

Найзручніший спосіб порівняння даних – побудова графіків або діаграм.

Щоб побудувати діаграму, треба виділити дані для побудови діаграми; у вкладці Вставления вибрати команду Діаграма та обрати необхідний тип і вигляд.

Налаштування елементів діаграми здійснюється у вкладках Конструктор, Макет, Форма, що з’являються після побудови діаграми на панелі інструментів у вікні Microsoft Excel.

Контрольні запитання та завдання

1. Що таке діаграма?

2. Які види діаграм вам відомі?

3. Для чого призначені діаграми?

4. Назвіть основні елементи діаграми.

5. Вкажіть послідовність дій для створення діаграми.

Питання для роздумів

1. Чи відбудуться зміни в діаграмі при зміні числових даних, на основі яких побудовано діаграму?

2. Чи можна побудувати діаграму, використовуючи несуміжні стовпчики?

3. Скільки заголовків може мати діаграма?

ПРАКТИЧНА РОБОТА №9

Створення діаграм. Аналіз даних поданих на діаграмі

Завдання 1. На аркуші 1 створіть таблицю за зразком на рис. 4.62. Заповніть таблицю визначення заробітної платні працівників, враховуючи, що податок від заробітної платні становить 15%. Заповніть формулами клітинки, зафарбовані жовтим кольором та скопіюйте їх до інших порожніх клітинок. Побудуйте стовпчасту діаграму за даними “До видачі”. Діаграм а має містити назву, підпис вертикальної осі, легенди не потрібно, усі стовпчики мають бути одного кольору.

 ФОРМАТУВАННЯ СТОВПЧИКІВ (СЕКТОРІВ)

Рис. 4.62

Примітка. Для виділення несуміжних клітинок таблиці слід утримувати клавішу CtrL

Завдання 2. Створіть таблицю поділу порід дерев у міському парку за зразком на рис. 4.63. Виконайте необхідні обчислення та побудуйте дві діаграми: 1) за кількістю дерев; 2) за їх вартістю. Обидві діаграми мають містити назви, легенди, підписи даних (у першій діаграмі – дані у відсотках, у другій – значення).

 ФОРМАТУВАННЯ СТОВПЧИКІВ (СЕКТОРІВ)

Рис. 4.63

Завдання 3. Створіть таблицю продажу автомобілів різних марок в автосалоні за два місяці (рис. 4.64) та побудуйте на її основі стовпчасту діаграму за зразком (рис. 4.65).

 ФОРМАТУВАННЯ СТОВПЧИКІВ (СЕКТОРІВ)

Рис. 4.64

 ФОРМАТУВАННЯ СТОВПЧИКІВ (СЕКТОРІВ)

Рис. 4.65


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


ФОРМАТУВАННЯ СТОВПЧИКІВ (СЕКТОРІВ) - Інформатика


ФОРМАТУВАННЯ СТОВПЧИКІВ (СЕКТОРІВ)