Форми економічного співробітництва корпорацій

Форми економічного співробітництва корпорацій – сукупність форм ділового партнерства великих компаній на національному та міжнародному рівнях, що базуються на інтернаціоналізації технологічного способу виробництва. До таких форм належать кооперація у сфері науково-технічних і технологічних інновацій, створення спільних об’єктів інфраструктури та інформаційного забезпечення, спільних підприємств, кооперація виробництва та ін. Такі Ф. е. с. к., як правило, грунтуються на взаємному володінні акціями.
Форми економічного співробітництва корпорацій - Економічний словник


Форми економічного співробітництва корпорацій