ФОРМИ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН, ІНДИВІДУАЛЬНА ПОВЕДІНКА. ТИПИ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ. ВИДОВА СХИЛЬНІСТЬ ДО ДЕЯКИХ ФОРМ ПОВЕДІНКИ

ТЕМА 3. ПОВЕДІНКА ТВАРИН

& 39. ФОРМИ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН, ІНДИВІДУАЛЬНА ПОВЕДІНКА. ТИПИ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ. ВИДОВА СХИЛЬНІСТЬ ДО ДЕЯКИХ ФОРМ ПОВЕДІНКИ

Ви дізнаєтеся про тe, які форми поведінки притаманні тваринам, чим відрізняється поведінка в суспільних і поодиноких тварин, як ті або інші форми поведінки пов’язані із життєдіяльністю певних тварин.

З попереднього параграфа ви дізналися, що поведінка тварин визначається їхніми біологічними потребами. Групи поведінкових реакцій тварин, які проявляються у відповідь на певну

конкретну потребу організму або зовнішній подразник, називаються формами поведінки.

Якi форми поведінки тварин можна об’єднати у дві великі групи: індивідуальна поведінка, тобто сукупність поведінкових реакцій окремих особин, і суспільна поведінка, яка пов’язана із взаємовідносинами особин одного виду між собою.

Розрізняють такі основні форми індивідуальної поведінки тварин: харчова, пошукова, комфортна, захисна, агресивна й дослідницька.

Слід одразу зауважити, що різні форми поведінки дуже тісно пов’язані між собою. Наприклад, щоб забезпечити себе їжею, тварина проявляє як харчову,

так і пошукову поведінку.

Пошукова поведінка у процесі задоволення потреби в живленні залежить від особливостей середовища існування та харчових уподобань виду. При цьому всім тваринам притаманна підвищена чутливість до тієї або іншої їжі.

У примітивних тварин (черви, личинки комах) пошукова поведінка – це рух у напрямку збільшення концентрації речовин, які є для них їжею. При цьому вони використовують органи нюху і смаку.

Високоорганізовані тварини можуть проявляти вибірковість по відношенню до їжі. Так американський шуліка-слимакоїд живиться виключно наземними молюсками, яких він ловить вранці або увечері й спритно витягає з мушлі своїм гачкоподібним дзьобом (мал. 234). Проте більшість тварин мають різноманітний харчовий раціон.

Пошукова поведінка проявляється також і в процесі розмноження тварин, але спрямована вона, в основному, на пошук партнера або відповідного місця для побудови гнізда.

Форми поведінки тварин, в свою чергу, включають різноманітні типи поведінкових реакцій.

 ФОРМИ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН, ІНДИВІДУАЛЬНА ПОВЕДІНКА. ТИПИ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ. ВИДОВА СХИЛЬНІСТЬ ДО ДЕЯКИХ ФОРМ ПОВЕДІНКИ

Maл. 234. Шуліка-слимакоїд живиться виключно наземними молюсками

Тип поведінкових реакцій – це один із способів задоволення потреби організму тварини або один із варіантів відповіді на зовнішній подразник. Як правило, певній групі тварин притаманний свій тип поведінкових реакцій.

Так харчова поведінка об’єднує понеділкові реакції рідного типу, які спрямовані на забезпечення тварини їжею. Найпоширеніші типи реакцій при харчовій поведінці – це полювання, пасіння і створення запасів кормів.

Полювання – це спосіб добування рухомої здобичі. При цьому різні види хижаків використовують різні способи полювання.

Хижаки, які не можуть швидко переміщуватися на значні відстані, влаштовують засідки, пастки або використовують приманки. Так богомоли, чекають здобич у засідці (мал. 235), а пошуки будують пастки. Риба морський чорт, або вудильник звичайний (хал. 236), за допомогою спеціального виросту на голові імітує приманку.

Хижаки, здатні до швидкого переміщення на значні відстані, наприклад кальмари, полюють переслідуючи свою здобич.

Серед ссавців подібні приклади є серед представників різних родин ряду Хижі. Як ви вже знаєте, представники родини Псові – вовки – переслідують здобич, тоді як представники родини Котячі, як правило, чатують на неї.

 ФОРМИ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН, ІНДИВІДУАЛЬНА ПОВЕДІНКА. ТИПИ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ. ВИДОВА СХИЛЬНІСТЬ ДО ДЕЯКИХ ФОРМ ПОВЕДІНКИ

Мал. 235. Богомол

 ФОРМИ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН, ІНДИВІДУАЛЬНА ПОВЕДІНКА. ТИПИ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ. ВИДОВА СХИЛЬНІСТЬ ДО ДЕЯКИХ ФОРМ ПОВЕДІНКИ

Мал. 236. “Морський чорт”

Рослиноїдні тварини отримують їжу завдяки насінню. Характерною особливістю пасіння є те, що тварини поїдають не всю рослину, а, як правило, лише її частину або окремі органи. Найвідомішим прикладом тварин, які пасуться, є великі хребетні травоїдні тварини, такі як вівці, кози, корови.

Ще одним типом реакція при харчовій поведінці є створення запасів кормів. Так серед комах досить поширеним е створення запасів кормів для личинок. Наприклад, жуки скарабеї відкладають яйця в спеціально заготовлені гнойові кульки. У деяких гризунів (хом’яки, ховрахи, бурундуки) створення запасів кормів – це пристосування до несприятливого зимового сезону. Наприклад, упродовж літа й осені звичайний хом’як запасає до 16 кг рослинних кормів.

Комфортна поведінка об’єднує поведінкові реакції, які спрямовані на догляд за тілом. Тварини можуть чистити тіло за допомогою кінцівок, тертися об субстрат, струшуватися, купатися у воді або піску. Пpи цьому вони позбавляються не тільки бруду, але й зовнішніх паразитів.

 ФОРМИ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН, ІНДИВІДУАЛЬНА ПОВЕДІНКА. ТИПИ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ. ВИДОВА СХИЛЬНІСТЬ ДО ДЕЯКИХ ФОРМ ПОВЕДІНКИ

Мал. 237. Способами комфортної поведінки є догляд за хутром у котів і купання є диких свиней. Це дозволяє тваринам не тільки бути чистими, але й позбутися паразитів.

 ФОРМИ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН, ІНДИВІДУАЛЬНА ПОВЕДІНКА. ТИПИ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ. ВИДОВА СХИЛЬНІСТЬ ДО ДЕЯКИХ ФОРМ ПОВЕДІНКИ

Мал. 238. Робочі мурашки опікуються своїми личинками

Приклади такої поведінки вам добре відомі. Згадайте, як “вмивається” кішка, валяються у багні свині (мал. 237) або вилизується собака. Якщо ретельно спостерігати за мухою, то можна побачити, як вона чистить лапки та вусики.

Високоорганізовані тварини, яким притаманна суспільна поведінка, часто доглядають да тілом одна одної. Так самки чистять тіло дитинчат, а дорослі тварини з однієї зграї – допомагають одна одній. У суспільних комах (бджіл, мурах, термітів) робочі особини доглядають за личинками (мал. 238).

Комфортна поведінка є невід’ємною частиною життєдіяльності здорової тварини. Порушення комфортної поведінки свідчить про хворобу або голод.

Захисна поведінка – це дії тварини, спрямовані на уникнення небезпеки. Захисні поведінкові реакції виникають у відповідь на зовнішні подразники і можуть бути активними, аж до нападу, або пасивними.

Відомим прикладом пасивної захисної реакції є реакція уникнення, що спостерігається у птахів і є відповіддю на появу силуету хижака. Цю реакцію використовують люди для запобігання зіткнень птахів з літаками. Для цього поблизу аеродромів, поруч з якими мешкають колони птахів (наприклад граків), випускають спеціально навчених соколів. При цьому граки, бачачи силует хижака, не злітають у повітря.

Агресивною називають поведінку, що спрямована на відлякування або заподіяння шкоди іншій особині. До цієї форми поведінки вІДносяться такі типи реакцій, як загрозливі демонстрації, напад і нанесення травм.

Агресивна поведінка притаманна тваринам під час активного захисту від хижаків, розподілу території та харчових ресурсів.

Проте деякі прояви агресивної поведінки можуть бути спрямовані й на представників свого виду. Така агресія відноситься вже до суспільної поведінки, тому про неї ви дізнаєтеся з наступних параграфів цієї темп.

Дуже цікавою для науковців є дослідницька поведінка тварин. Дослідницька поведінка – це активність, спрямована на вивчення навколишнього середовища, яка безпосередньо не пов’язана з пошуком їжі або статевого партнера. Саме схильність пацюків до дослідницької поведінки зробила їх популярним об’єктом експериментів на проходження тваринами лабіринтів.

В межах дослідницької поведінки розрізняють реакцію орієнтування, при якій тварина залишається нерухомою, оглядаючи нову територію чи незнайомий об’єкт, і активне дослідження (мал. 239), при якому тварина переміщується по досліджуваній території.

Із проявами дослідницької поведінки, можливо, пов’язана традиція першим впускати в новий будинок кота. Колись вважали, що кіт, який при цьому обов’язково обійде й ретельно огляне нове житло, здатний виявити і прогнати злих духів.

Як встановили вчені-етологи, тварини, завдяки здатності до навчання можуть пристосуватися до змін у довкіллі. Але при цьому вони зберігають певні особливості поведінки, схильність до яких притаманна даному виду навіть при суттєвих змінах умов існування.

Відомо, що пташенята зябликів (мал. 240), яких в умовах експерименту вирощували в ізоляції від родичів, але в контакті з іншими співочими птахами,, з усіх почутих ними пісень засвоювали ту, яка була найбільш схожою на пісню їх виду.

Можна сказати, що кожен вид тварин володіє власною здібністю до навчання, яка передається наступним поколінням через коди ДНК (на генетичному рівні). Тобто, крім інформації про вроджені інстинкти, в генах вищих тварин міститься “інструкція”, яка передає наступному поколінню здатність до навчання вже з перших хвилин їхнього життя. Такі “інструкції” є специфічними для кожного виду, тому тварини різних видів мають різні здібності до навчання.

 ФОРМИ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН, ІНДИВІДУАЛЬНА ПОВЕДІНКА. ТИПИ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ. ВИДОВА СХИЛЬНІСТЬ ДО ДЕЯКИХ ФОРМ ПОВЕДІНКИ

Мал. 239. Дослідницька поведінка властива котам, особливо кошенятам

 ФОРМИ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН, ІНДИВІДУАЛЬНА ПОВЕДІНКА. ТИПИ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ. ВИДОВА СХИЛЬНІСТЬ ДО ДЕЯКИХ ФОРМ ПОВЕДІНКИ

Мал. 240. Зяблик

ВИСНВКИ

1. Групи поведінкових реакцій тварин, які проявляються у відповідь ня певну конкретну потребу організму або зовнішній подразник, називаються формами поведінки.

2. Усі форми поведінки тварин можна об’єднати у дві великі групи: індивідуальна поведінка, тобто сукупність понеділкових реакцій окремих особин, і суспільна поведінка, яка пов’язана ід взаємовідносинами особин одного виду між собою.

3. Розрізняють такі основні форми індивідуальної поведінки тварин: харчова, пошукова, комфортна, захисна, агресивна й дослідницька.

4. Окремі види тварин мають особливості поведінки й певні здібності до нявчання, схильність до яких запрограмована на рівні генів (у молекулах ДНК) і зберігається у представників даного виду навіть при суттєвих змінах умов існування.

ТЕРМІНИ В ПОНЯТТЯ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗАСВОЇТИ

Агресивна поведінка, дослідницька поведінка, захисна поведінка, індивідуальна поведінка, комфортна поведінка, пошукова поведінка, суспільна поведінка, тип поведінкових реакцій, форми поведінки, харчова поведінка.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Які типи поведінкових реакцій спрямовані на забезпечення тварин їжею?

2. Назвіть приклади комфортної поведінки тварин.

3. Назвіть основні способи полювання хижих тварин. Наведіть приклади.

4. Чим захисна поведінка відрізняється від агресивної?

5. Що таке дослідницька поведінка?

6. Завдяки чому певні навички навчання передаються наступним поколінням тварин?

ЗАВДАННЯ

Заповніть таблицю в зошиті, поставивши позначку “+” або “так” навпроти індивідуальних форм поведінки, притаманних, на вашу думку, вказаним видам тварин.

Вид

Індивідуальна форма поведінки

Харчова

Пошукова

Комфортна

Захисна

Агресивна

Гідра звичайна

Річковий рак

Хрущ

Бджола медоносна

Бджола – тесляр

Окунь звичайний

Голуб звичайний

Вовк звичайний

Зверніть увагу на те, які індивідуальні форми поведінки притаманні всім вказаним тваринам, а які – на всім. Як ви вважаєте, з чим це пов’язано?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ФОРМИ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН, ІНДИВІДУАЛЬНА ПОВЕДІНКА. ТИПИ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ. ВИДОВА СХИЛЬНІСТЬ ДО ДЕЯКИХ ФОРМ ПОВЕДІНКИ - Біологія


ФОРМИ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН, ІНДИВІДУАЛЬНА ПОВЕДІНКА. ТИПИ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ. ВИДОВА СХИЛЬНІСТЬ ДО ДЕЯКИХ ФОРМ ПОВЕДІНКИ