Форс-мажор

Форс-мажор – виконання умов контракту або часткове їх виконання через появу надзвичайних, не передбачуваних і непереборних обставин, незалежних від волі учасників цього контракту. Трьома видами Ф.-м. є довготермінові (війни, тривалі блокади та ін.), короткотермінові (страйки, пожежі, замерзання водних шляхів тощо) та юридичні (рішення урядів окремих країн про заборону експортно-імпортних операцій) обставини. Водночас тривалість дії форс-мажорних обставин намагаються передбачити в деяких контрактах: так, для обладнання їх тривалість становить від 3 до 6 місяців, для товарів, що швидко псуються, – 10-30 днів.
Форс-мажор