ФОТОТРОФ

Екологія – охорона природи

ФОТОТРОФ – рослина фототрофна, автотроф, для якого джерелом енергії для синтезу органічних речовин служить світло.
ФОТОТРОФ