ФРАЙБУРЗЬКА ШКОЛА

Історія економічних вчень

СЛОВНИК

ФРАЙБУРЗЬКА ШКОЛА – школа німецького неолібералізму, яка склалася наприкінці 30-х років XX ст. у Фрайбурзькому університеті. Засновник – В. Ойкен. У рамках цієї школи формувалися певні концепції, зокрема соціального ринкового господарства. Термін “соціальне ринкове господарство” вперше вжив А. Мюллер-Армак.
ФРАЙБУРЗЬКА ШКОЛА