Фразеологічна стилістика і її одиниці

Стилістика української мови

Фразеологічна стилістика і її одиниці

У цьому розділі стилістики вивчаються функціональні особливості фразеологізмів – найрізноманітніших за своєю семантикою і структурою мовних зворотів, які в повному складі належать до поняттєво-емоційних засобів вираження розумової і почуттєвої сфери людини.
Фразеологічна стилістика і її одиниці