ФРН

УРОК 24. ФРН

Навчальна мета: ознайомити учнів з основними етапами складання комплексної економіко-географічної характеристики країни; сформувати систему знань про основні особливості географічного положення, населення і господарства Німеччини; розвивати практичні уміння працювати з комплексними картами атласу.

Обладнання: політична карта Європи, фізична карта Європи, атласи, підручники, схеми, таблиці, діаграми.

Основні поняття: економіко-географічна характеристика країни, економіко-географічне положення, природні ресурси,

природний приріст, густота населення, урбанізація, господарство, спеціалізація, експорт, імпорт.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

1. Перевірка домашнього завдання (робота в парах)

Обмін кросвордами. Розв’язання, взаємоперевірка.

2. “Географічна розминка” (без використання карт)

Учитель називає європейську країну (столицю), учні – відповідну столицю (країну).

3. Запитання

– Які переваги географічного положення країн Європи визначають економічний розвиток регіону?

– Чи існують

в Європі демографічні проблеми?

– Які галузі промисловості Європи є провідними?

– Які чинники визначають розміщення підприємств цих галузей?

– У чому виявляється зональна спеціалізація сільського господарства Європи?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Найпотужніша в економічному плані європейська держава – Німеччина. Вона відіграє значну роль не лише в європейській, а й світовій економіці та політиці.

У ХХ ст. саме Німеччина розв’язала дві світові війни і в обох зазнала поразки, причому після другої була поділена на дві частини: східну – НДР і західну – ФРН, господарство яких було зруйноване. Об’єднання Німеччини у 1990 р. стало найяскравішою подією, оскільки воно, крім зміни економічної ситуації в об’єднаній країні, вплинуло на поділ сил у всьому світі.

На сьогоднішньому уроці ми спробуємо виявити причини економічного розвитку Німеччини і ті чинники, які визначили успіх цього розвитку.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Типовий план характеристики країни

Для характеристики Німеччини та інших країн користуються типовим планом: “візитна картка” країни (офіційна назва, площа, кількість населення, столиця, тип країни, державний устрій); економіко-географічне положення країни; природні умови та природні ресурси; населення (демографічна ситуація, національний, релігійний, віковий склад, розселення, трудові ресурси); господарство (загальні особливості, промисловість, сільське господарство, транспорт, зовнішні економічні зв’язки).

2. “Візитна картка”

Завдання 1. Користуючись картами атласу, складіть “візитну картку” Німеччини.

Офіційна назва – Федеративна республіка Німеччина. Площа – 357 тис. км2. Населення – 83,8 млн. осіб (2008 р.). Столиця – Берлін. Економічно високорозвинена держава, країна “Великої сімки”. Парламентська республіка, федеративна держава.

3. ЕГП

Завдання 2. За допомогою карт атласу визначте: а) З якими державами межує Німеччина? Який рівень їх розвитку? Наскільки вигідне це сусідство? б) Якими морями омивається Німеччина?

4. Природні умови та ресурси

Завдання 3. За допомогою карт атласу визначте, родовища яких корисних копалин є на території Німеччини.

Завдання 4. За допомогою карти знайдіть і назвіть найбільші річки Німеччини. Зробіть припущення, яку роль вони відіграють у господарстві країни.

5. Населення

Близько 84 млн. чол. (найчисленніше в Європі). Коефіцієнти народжуваності і смертності однакові – 11 осіб на 1000 жителів на рік. Приток іммігрантів з Туреччини, республік колишньої Югославії, колишніх соціалістичних країн. Національний склад корінного населення відносно однорідний. Переважаюча релігія – християнство, на півдні і заході – католицизм, на іншій території – протестантство. Урбанізація – 87 %, найбільшою міською агломерацією є Рурська.

6. Господарство

За обсягом ВВП і промислового виробництва Німеччина поступається лише США і Японії.

Завдання 5. За допомогою карт атласу визначте і назвіть основні галузі промисловості Німеччини та особливості їх розміщення.

Машинобудування і металообробка (автомобілебудування, суднобудування, оптико-механічна промисловість, аерокосмічна, виробництво побутової техніки), хімічна промисловість.

Запитання. Які німецькі підприємства, що виробляють автомобілі, ви можете назвати? Чи всі вони є повністю німецькими?

Завдання 6. За допомогою карт атласу назвіть основні центри суднобудування Німеччини.

Енергетика. Чорна металургія. Кольорова металургія.

Сільське господарство. Найбільший сільськогосподарський виробник в Європі (при цьому галузь повністю не задовольняє внутрішні потреби населення країни. 2/3 продукції галузі припадає на тваринництво.

Транспорт. 43 % – транзитних перевезень у загальному вантажообігу всіх видів транспорту.

7. Зовнішньоекономічна діяльність

Експорт: електротехнічні вироби, автомобілі, оптика, обладнання, прилади тощо.

Імпорт: переважають енергоносії і сировина: нафта і продукти нафтопереробки, природний газ, залізна руда і руди кольорових металів. Німеччина є одним з найбільших інвесторів капіталу в промисловість і сферу послуг інших країн світу, в тому числі і в Україну.

V. Закріплення нових знань і умінь учнів

– Після Другої світової війни Німеччина мала надзвичайно низький рівень промислового виробництва. Завдяки чому ця країна за короткий строк стала високорозвиненою?

– У яких галузях господарства, на вашу думку, Україна та Німеччина можуть співпрацювати?

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

– Опрацювати § .

– Позначити на контурній карті: а) межі Німеччини; б) назви країн-сусідів, найбільших промислових центрів, великих річкових, морських портів та авіапортів.

– Створити за допомогою комп’ютера рекламний буклет “Мандрівка Німеччиною” (Програма Microsoft Office Publisher).

– Випереджальне (двом учням). Скласти характеристику географічного положення Великої Британії англійською мовою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


ФРН - Плани-конспекти уроків по географії


ФРН