Фундаментальні властивості цінних паперів

Фінансовий ринок

СЛОВНИК ФІНАНСОВИХ ТЕРМІНІВ

Фундаментальні властивості цінних паперів – конкретні властивості цінних паперів, що обумовлюють їхній економіко – правовий статус як особливого виду майна. У теорії фондового ринку цінними паперами визнаються тільки такі майнові цінності, які мають такі фундаментальні властивості: обіговість, доступність для цивільно-правових відносин, стандартність, серійність, документальність, регульованість і визнання державою, ринковість, ліквідність.
Фундаментальні властивості цінних паперів