Функціональний зв’язок

Функціональний зв’язок – взаємозв’язок і взаємозалежність функцій у межах системи відносин, що передбачають зміну однієї функції внаслідок змін (кількісно-якісних) інших функцій.
Функціональний зв’язок