Функціонально-вартісний аналіз

Функціонально-вартісний аналіз – метод системного, насамперед комплексного, вивчення основних функцій (якостей, властивостей) об’єкта на підставі всебічного аналізу комплектуючих деталей і частини виробу з метою отримання найкращих споживчих якостей товарів за мінімальних витрат на всіх етапах їх життєвого циклу, тобто з метою створення нового взірця товару або істотного вдосконалення існуючого.
Функціонально-вартісний аналіз