Функціонер

Політологічний словник

Функціонер (від лат. functio – виконання) – особа, яка працює у партійному або профспілковому апараті; активіст, що виконує певні функції.

Е. Базовкін
Функціонер