Функціонування

Функціонування – 1) взаємозв’язок окремих частин (підсистем, елементів, компонентів) у межах цілісної економічної, соціальної, соціально-економічної та інших складових суспільних відносин; 2) процес реалізації функції.
Функціонування - Економічний словник


Функціонування