ФУНКЦІЯ

Культурологічний словник

ФУНКЦІЯ (від лат. functio – виконання, звершення) – діяльність, обов’язок, робота, призначення.
ФУНКЦІЯ